[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Ref. medlemsmøde d. 27/9 første udgave.Referat af medlemsmøde lørdag d. 27. september.
Mødet afholdtes i E-huset LTH Lund.
Mødet startede kl. 12.15 med 11 fysiske personer til stede, hvoraf 9 havde stemmeret.


1. Valg af dirigent
-------------------------
  Til mødeleder valgtes Martin Wahlen, uden modkandidater.

2. Valg af referent
---------------------------
  Til referent valgtes Poul-Erik Hansen.

3. Godkendelse af dagsorden
-------------------------------------------
Der udspandt sig en lille diskussion om der skulle et separat "messe" punkt på dags ordnen. dagsordnen blev vedtaget uden ændringer.


4. Åbne standarder
----------------------------
Peter Toft foreslog at foreningen ændre fokus fra patenter til åben standarder. Dette skyldes at løbet med hensyn til patenter mere eller mindre er kørt.
Gitte Wange fortalte om møde hos Videnskabs ministeriet VTU. De er positive over for budskabet om åben standarder, men vi skal være indstillet på at det tager lang tid inden budskabet siver ned gennem organisationen
Der var en snak om hvordan vi fokuserer Linux i forhold til åbne standarder. Konklusionen blev at over for myndighederne skal fokuserer på åbne standarder.


5. Initiativer i foreningen
-----------------------------------
Kom godt i gang : Gitte Wange fortalte at det er besluttet at lave en hjemmeside med arbejdstidlen "kom godt i gang". Det blev foreslået at en del af indholdet kan tages fra "Firheden til at vælge : IT platform". Klaus Klausen har lovet at arbejde med denne side. Klaus Klausen er primus motor for "kom godt i gang" hjemmeside og bog.
Digital sinatur : SSLUG er med i følge gruppen for digital sinatur. Dette arbejde varetages af Klaus Klausen.
Åbne standarder : SSLUG arbejder på flere felter for åbne standarder. Se punkt 4.
Patenter : Der arbejdes stadig med at afbøde virkningerne at EU's kommende direktiv om software patenter.
Friheden til at vælge : Bøgerne er stadig et stort aktiv for foreningen, og der arbejdes aktivt på at gøre dem bedre.
Linux Forum : Der afholdes Linux Forum første weekend i marts 2004, 5..6/3-2003 (fredag, lørdag). Fredag vil blive med fokus på professionel brug, mens Lørdag bliver mest for private / nørder. Billet prisen bliver 150.- kr. Salget starter lørdag d. 14/1-2004.
Iværksætter messe : Et medlem af SSLUG har tilbudt en gratis stand på Roskilde iværksætter messe lørdag/søndag d. 5..6/10-2003. Vi deltager begge dage.
Nordu : Der vil også blive afholdt Nordu i 2004. Prisen er ændret så det kun koster 1000.- Kr for 1 dage.
Linux party : Der er blevet afholdt "Linux party" i Roskilde over tre dage. Dette vare en stor succes med godt 150 besøgende.
Install party i Slagelse : Der afholdes install party i Slagelse 4/10.


6) Klager
-----------------------------------
Klage til Data-tilsynet : Foreningen har modtaget en Klage over vores mail-arkiv. Klageren henvente sig med en klage over at et indlæg lå offentligt tilgængeligt i vores mail-arkiv. Inden for nogle timer efter klagens modtagelse blev indleget fjernet, men da han stadig kunne se sit indlæg via Googles "kopi" klagede han til data-tilsynet. Ved medlemsmødets afholdelse ventede datatilsynes stadig på en udtagelse fra Google.


Spam "dømt" : Et medlem har klaget over at være kommet i "spam" kategori. Dette skyldes formentlig at har har overtage en IP. adresse fra en "gammel" spammer.

7) Diskussion om aldersbegrænsning.
------------------------------------------------------
Der udspandt sig en længerer diskussion om det formålstjenlige i at have faste aldersgrænser for stemmeret på medlemsmøder. Efter diskussionen var den overvejende steming at det ikke tjente noget formål, blandt andet fordi hvert medlem kun må medbringe en fuldmagt. Det blev foreslået at der samtidig med udsendelse af indkaldelse til medlemsmåde sættes en dato for medlemslisten, f.eks. 1 uge før mødet Det vil være letter at kunne lave en kopi af medlemeslisten en uge før og have den med.


8) www.sslug.dk/itpolitik
-----------------------------------
Bestyrelsen for lavet en hjemmeside om forenings holdning til itpollitiske emner.


9) Supplering af valg-gruppen
------------------------------------------
Bestyrelsen udtrykte ønske om at valggruppen (Valg gruppen skal foreberede medlemsmøde og tælle stemmer) blev suppleret. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt er sammenfald med bestyrelsesmedlemmer og evt. kommende bestyrelses medlemmer. Henrik Pederse og Donald-Axel var villige til at stille op.
Medlemsmødes henstillede at der så vidt som muligt ikke er bestyrelsesmedlemmer og opstilled i denne. Med de to ny tilkommende løses dette problem.10) Eventuelt
------------------------------------------
Hvem kender til et godt program til indeksering af e-mail vores mail-arkiv.


Poul-Erik Hansen.

PS undskyld den slage leverings tid. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *