[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] meningsmåling: listeoprydnin gFrank Damgaard wrote:
On Sat, Oct 18, 2003 at 12:52:51 +0200, E. Sjørlund wrote:

ok du vil have at alle og enhver (blot 5 medlemmer) kan få
oprettet lister evt. til skade for eksisterende lister.
Jeg mener at der skal lidt tungere begrundelser for at oprette
lister, end blot 5 der ønsker en liste.
Fem er nu ganske mange - der er fx. kun tre der indtil nu har ytret interesse for en php-liste her på listen.
Som skrevet er antallet blot et forslag, men skal der for mange til bliver det umuligt at have med at gøre.
Det springende punkt er, at det er de interesserede der skal afgøre om de ønsker at danne en liste, og at de skal have mulgheden for at gøre det fra start, og ikke kun som konsekvens af en masse traffik.

Jeg mener at formålet er at sikre at vi ikke får spredt viden for meget og på den måde sænket kvaliteten af SSLUG's tekniske
(og sociale) lister.
Hvis formålet "ikke at sprede viden" forhindrer at viden kommer frem er det jo noget uheldigt.
Du går stadig uden om den pædagogiske effekt dert er i at få sslugs anerkendelse i form af en egen liste, når man gerne vil i gang med noget nyt. (Php er ikke særlig nyt, men det er nyt at kunne koncentrere snakken om det på en liste, og det er det, der er ytret ønske om).

Jeg programmerer i både bash/tcsh, C, C++, assembler, pascal, html, javascript, lidt php og perl . Og der er sikkert også andre der
anvender mere end et sprog. En opdeling i 10-11 lister, de fleste med lille trafik, vil
medføre at for få følger listerne, og kan hjælpe med at svare
på spørgsmål. Og opdeling blot for "sjovs" skyld kan lave meget skade.
Jeg har på intet tidspunkt talt for at gennemføre en opdeling bestemt fra oven. Som billedet tegner sig her på listen, er C og perl listerne på vej mod nedlægning, og php det eneste emne, der søges en ny liste til.
Jeg tror ikke på, at en regel som den jeg har foreslået vil medføre en masseopsplitning. Det at et antal sslugger skal finde sammen om at ønske det vil være en ganske god barriere mod det rene anarki.
Du glemmer i dit argument herover, at der ikke er interesserede nok der ønsker at få lister til hvert sit sprog, og det gør det lidt teoretisk at frygte den udvikling.Findes der lister i forvejen, så skal trafiken berettige til
at opdele og der skal være et ønske blandt de eksisterende brugere
af listen at der skal ske en opdeling.

Klav's forslag igen. Den begrænsning skal ikke være med i mit.


ok, jeg er øjensynlig ikke klar over hvad du ønskede med sslugs postlister.
Du fokuserer mere på det sociale end det tekniske indhold ?
Nej, det må jeg ikke have fået udtrykt klart nok.

"Hvis fem(*) medlemmer af sslug ønsker det..."
Ved at stille krav om et vist antal medlemmer bag ønsket forhindrer man de værste lallerier.


"Efter en seks måneders(*) prøveperiode..."
Ved at lægge en prøvetid ind sikrer man sig mod døde lister som følge af dårlige initiativer


"Er der i gennemsnit under fem(*) emnerelaterede, månedlige indlæg som har udløst svar..."
Ved at forlange at trafikken skal vurderes på dens svar sikrer man sig mod lister med en masse ubesvarede indlæg.....Jo, men oprettelse af en ny liste skal ikke ødelægge en eksisterende
liste.

Hvad mener du?


bla. at for mange af dem der skal svare på sprøgsmål falder fra.
Nu er der tale om en liste som er oprettet på opfordring fra en gruppe medlemmer.
Som jeg ser en god udvikling vil den generere viden, som andre efterhånden vil komme til at nyde godt af.
En dårlig udvikling vil være, hvis det viser sig, at samme gruppe medlemmer blot ønsker at kunne spørge, men ikke selv er villig til at bruge tid på at svare.Det er lidt farligt blot at oprette nye lister for så efterfølgende
at konstatere at det ikke gik. Bedre er at konstatere behovet
i eksisterende lister, og så stille forslag om en ny lister.
I Usenet har jo fungeret i over 20 år, så hvorfor kan det ikke også i SSLUG ?
Risikoen for at spilde administratorernes tid er klart til stede. Jeg ser bare også chancen for at få noget godt i gang.Hvis hovedparten af alle indlæg på programmeringslisten er om perl, og der oprettes en perl-liste til netop det emne, vil det naturligvis udhule programmeringslisten. Til gengæld vil de resterende indlæg på den liste så blive mere synlige.


Jo men så bør det da diskuteres på listen+sslug-forening først.
Der har hidtil ikke været noget brok fra sslug-prog om for meget PHP.

Næ, men der har været en foresp. om at oprette en dedikeret php-liste.

(sammenlign også størrelserne af sslug-teknik og sslug-netvaerk
 med sslug-prog/cprog/... )
Hvorfor nu det?
Husk nu lige, at det ikke er mig, der vil en ny liste - jeg vil bare gerne, at sslug som sådan var lidt mere åben for muligheden for at nogle medlemmer der ønsker det kan få lov at prøve deres ide efter.


Det er nok her vandene skilles. Du har (som jeg ser det) administratorens synspunk: "Hvis der er et behov skal vi nok opfylde det", mens jeg hælder mere til "Hvis nogen mener at de har et behov, så lad dem efterprøve det i praksis".
Egentlig er der jo ikke nogen stor og dyb modsætning, begge dele kan vel leve muntert samtidigt på sslugs news-server.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *