[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Udkast 4 til referat afforeningsmødet d. 4/5-2003* Kelds rettelser inde
* Jeg har rettet teksten en smule op strukturmæssigt
* Link til afstemningsresultat med (det var på web under 
 selve mødet).
* Jørgen Kristensen nævnes som disk-sponsor

IMHO kan Poul-Erik Hansen sende den til sslug@sslug hvis
ingen brokker sig i morgen eftermiddag. Tak til Poul-Erik ;-))

------------
Referat af foreningsmødet søndag den 4 maj 2003,
Mødet afholdtes i Symbion lokale M4.


Mødet startede kl 13.05. Til stede var 39 fysiske personer, og 12 
gyldige fuldmagter.

2. Val av mötesordförande
-------------------------
  Til mødeleder valgtes Donald Axel, uden modkandidater.

3. Val av referent
------------------
  Til referent valgtes Poul-Erik Hansen.

4. Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
  rösträknare (2)
-----------------------------------------------------------------------
  Til justeringspersoner valgtes: Peter Makholm, Thomas Frederiksen, 
  Dan Te Westerlund og Henrik Christian Grove

5. Konstaterande av mötets beslutsmässighet
-------------------------------------------
  Donald Axel kunne konstatere at mødet var lovligt indkaldt, og ingen 
  havde nogle indvendinger.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd
-------------------------------------------
  Alle 39 tilstedeværende personer og 12 fuldmagter blev godkendt som 
  værende stemmeberettigede.

7. Stadgeändringsförslag
------------------------
  Rettelserne af stavefejlen i vedtægternes paragraf 4.5 blev vedtaget 
  for anden gang.

   s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver
   således:
    * 2. Fastställande av dagordning.
    * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
    * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.


8. Val till bestyrelsen
-----------------------
  Alle 12 kandidater fik 2 minutter til fremlæggelse af deres
  valgprogram i denne rækkefølge: Jacob Sparre Andersen (fremlagt af 
  Preben Bille Brahe), Poul-Erik Andreasen, Patrik Bengtsson, Frank
  Damgaard, Gitte Wange Jensen, Erik Josefsson, Klaus Klavsen, Henrik
  Størner, Peter Toft, Kristian Vilmann og Ole Vilmann (fremlagt af
  Peter Toft) og Martin Wahlén.

  Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til 
  kandidaterne. Følgende spørgsmål blev bragt op:

  * Til Henrik Størner: Skal SSLUG holde sig fra at beskæftige sig med
   avanceret Linux (dette kunne genere nogle af foreningens 
   sponsorer). Det mente han ikke vi skulle.
  * Til Gitte Wange Jensen: Stikker du af fra bestyrelsen igen?
   Dette svarede hun benægtende på.
  * Til Alle : Hvordan opnår vi en ordentlig tone på listerne. Dette 
   emne blev der bruge godt 15 minutter på, med indlæg fra mange
   sider.

  Efterfølgende skred foreningsmødet til valg. Følgende blev valgt:

  * Peter Toft 
  * Martin Wahlén
  * Frank Damgaard
  * Gitte Wange Jensen
  * Erik Josefsson
  * Klavs Klavsen

  Som suppleanter blev valgt :

  * Henrik Størner
  * Kristian Vilmann.

  Afstemningsresultat kan findes på
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-05-04/endeligt-resultat.html

9. Eventuelt
------------
  * Erik Josefsson fortalte om sin kommende tur til Brüssel angående 
   patentdirektivet.
  * Peter Toft takkede på forenings vegne for donation at en harddisk
   til www.sslug.dk doneret af Jørgen Kristensen.
  * Martin Wahlén fortalte om de forbedrede muligheder for at få
   domænet sslug.se
  * Poul-Erik Andreasen gjorde den nye bestyrelse opmærksom på at de
   inden for 3 uger vil overtage ansvaret fra den gamle bestyrelse
   hvis de ikke gør indsigelser.

10. Mötet avslutas
------------------
  Mødet sluttede kl 15.30 i god ro og orden.

-- 
Peter Toft <sslug@sslug> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *