[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Udkast 3 til referat af foreningsmødet d. 4/5-2003Lidt stavefejl

On Mon, May 05, 2003 at 03:05:04PM +0200, Poul-Erik Hansen wrote:
> 
> 
> Referat af foreningsmødet søndag den 4 maj 2003,
> Mødet afholdtes i Symbion lokale M4.
> 
> 
> Mødet startede kl 13.05. Til stede var 39 fysiske personer, og 12 
> gyldige fuldmagter.
> 
> 2. Val av mötesordförande
>  Til mødeleder valgtes Donald Axel, uden modkandidater.
> 
> 3. Val av referent
>  Til referent valgtes Poul-Erik Hansen.
> 
> 4. Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och 
> rösträknare (2)
>  Til justeringspersoner valgtes : Peter Makholm, Thomas Frederiksen, 
> Dan Te Westerlund , Henrik Christian Grove
> 
> 5. Konstaterande av mötets beslutsmässighet
>  Donald Axel kunne konstatere at mødet var lovligt indkaldt, og ingen 
> havde nogle indvendinger.
> 
> 6. Upprättande och godkännande av röstlängd
>  Alle 39 tilstedeværende personer og 12 fuldmagter blev godkendt som 
> værende stemmeberettigede.
> 
> 7. Stadgeändringsförslag
>  Rettelserne af stavefejlen i vedtægternes paragraf 4.5 blev vedtaget 
> for anden gang.
> 
>  s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver 
> således:
>     * 2. Fastställande av dagordning.
>     * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
>     * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
> 
> 
> 8. Val till bestyrelsen
>  Alle 12 kandidater fik 2 minutter til fremlæggelse af deres 
> valgprogram i denne rækkefølge. Jacob Sparre Andersen (fremlagt af 

måske kolon i stedet for punktum

> Preben Bille Brahe),
> Poul-Erik Andreasen, Patrik Bengtsson, Frank Damgaard, Gitte Wange 
> Jensen, Erik Josefsson, Klaus Klavsen, Henrik Størner, Peter Toft,
> Kristian Vilmann, Ole Vilmann(fremlagt af Peter Toft) og Martin Wahlén.

blank før parantes

>  Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til 
> kandidaterne. Følgende spørgsmål blev bragt op:
> 
>  * Til Henrik Størner : Skal SSLUG holde sig fra at beskæftige sig med 
> avanceret Linux (dette kunne generer nogle af forenings sponsorer). Det 

genere
foreningens

> mente han ikke vi skulle

måske punktum til sidst

>  * Til Gitte Wange Jensen : "Stikker du af " fra bestyrelsen igen. 

måske spørgsmålstegn.

> Dette svarede hun benægtende på

Måske punktum til sidst

>  * Til Alle : Hvordan opnår vi en ordentlig tone på listerne. Dette 
> emne blev der bruge godt 15 minutter på, med indlæg fra mange sider.
> 
> Efterfølgende skred foreningsmødet til valg. Følgend blev valgt :
> 
>  Peter Toft, Martin Wahlén, Frank Damgaard, Gitte Wange Jensen, Erik 
> Josefsson, Klavs Klavsen
> 
> Som Suppleanter blev valgt :
> 
>  Henrik Størner, Kristian Vilmann.
> 
> 9. Eventuelt
> 
>  Erik Josefsson fortalte om sin kommende tur til Brüssel angående 
> patent direktivet.

patentdirektivet i ét ord

>  Peter Toft takkede på forenings vegne for donation at en harddisk til 
> www.sslug.dk
>  Martin Wahlén fortalte om de forbedrede muligheder for at få domænet 
> sslug.se
>  Poul-Erik Andreasen gjorde den nye bestyrelse opmærksom på at de 
> inden for 3 uger vil overtage ansvaret fra den gamle bestyrelse hvis de 
> ikke gør indsigelser.
> 
> 10. Mötet avslutas
>  Mødet sluttede kl 15.30 i god ro og orden.

Hilsen
keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *