[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Udkast 3 til referat af foreningsmødet d. 4/5-2003

Referat af foreningsmødet søndag den 4 maj 2003,
Mødet afholdtes i Symbion lokale M4.


Mødet startede kl 13.05. Til stede var 39 fysiske personer, og 12 gyldige fuldmagter.


2. Val av mötesordförande
  Til mødeleder valgtes Donald Axel, uden modkandidater.

3. Val av referent
  Til referent valgtes Poul-Erik Hansen.

4. Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och rösträknare (2)
Til justeringspersoner valgtes : Peter Makholm, Thomas Frederiksen, Dan Te Westerlund , Henrik Christian Grove


5. Konstaterande av mötets beslutsmässighet
Donald Axel kunne konstatere at mødet var lovligt indkaldt, og ingen havde nogle indvendinger.


6. Upprättande och godkännande av röstlängd
Alle 39 tilstedeværende personer og 12 fuldmagter blev godkendt som værende stemmeberettigede.


7. Stadgeändringsförslag
Rettelserne af stavefejlen i vedtægternes paragraf 4.5 blev vedtaget for anden gang.


s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver således:
* 2. Fastställande av dagordning.
* 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
* 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.8. Val till bestyrelsen
Alle 12 kandidater fik 2 minutter til fremlæggelse af deres valgprogram i denne rækkefølge. Jacob Sparre Andersen (fremlagt af Preben Bille Brahe),
Poul-Erik Andreasen, Patrik Bengtsson, Frank Damgaard, Gitte Wange Jensen, Erik Josefsson, Klaus Klavsen, Henrik Størner, Peter Toft,
Kristian Vilmann, Ole Vilmann(fremlagt af Peter Toft) og Martin Wahlén.
Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Følgende spørgsmål blev bragt op:


* Til Henrik Størner : Skal SSLUG holde sig fra at beskæftige sig med avanceret Linux (dette kunne generer nogle af forenings sponsorer). Det mente han ikke vi skulle
* Til Gitte Wange Jensen : "Stikker du af " fra bestyrelsen igen. Dette svarede hun benægtende på
* Til Alle : Hvordan opnår vi en ordentlig tone på listerne. Dette emne blev der bruge godt 15 minutter på, med indlæg fra mange sider.


Efterfølgende skred foreningsmødet til valg. Følgend blev valgt :

Peter Toft, Martin Wahlén, Frank Damgaard, Gitte Wange Jensen, Erik Josefsson, Klavs Klavsen

Som Suppleanter blev valgt :

Henrik Størner, Kristian Vilmann.

9. Eventuelt

Erik Josefsson fortalte om sin kommende tur til Brüssel angående patent direktivet.
Peter Toft takkede på forenings vegne for donation at en harddisk til www.sslug.dk
Martin Wahlén fortalte om de forbedrede muligheder for at få domænet sslug.se
Poul-Erik Andreasen gjorde den nye bestyrelse opmærksom på at de inden for 3 uger vil overtage ansvaret fra den gamle bestyrelse hvis de ikke gør indsigelser.


10. Mötet avslutas
  Mødet  sluttede kl 15.30 i god ro og orden.


-- Poul-Erik Hansen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *