[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Hvorfor jeg stiller op til SSLUG's bestyrelse, og hvad jeg vilJeg lovede denne mail for nogle dage siden - det blev forsinket
hvilket jeg beklager, men der var lige noget teknik omkring
www.sslug.dk der var mere presserende ... så det tog lidt længere tid
end jeg regnede med at få samlet tankerne.

Jeg kunne sagtens komme med et kort program for, hvad jeg vil lave
i bestyrelsen hvis jeg bliver valgt. De utålmodige kan bladre nedad
og se dette program til sidst i dette indlæg. Men jeg synes lige jeg
vil bruge lidt tid på at formulere hvorfor jeg egentlig er at finde
blandt kandidaterne - og her er det nødvendigt at se på hvordan jeg
har opfattet det sidste års tid i SSLUG.


Hvorfor jeg stiller op
----------------------
Jeg synes det sidste års tid har været rigtig trist i SSLUG.  Jeg er
"gammel i gårde" - derom kan der vist ikke herske tvivl - og når man
har set en forening vokse som SSLUG alene ud fra den indsats,
ide-rigdom og engagement som folk frivilligt har lagt i SSLUG, så
bliver man trist og frustreret når det hele i løbet af et års tid er
ved at køre skævt.

At være med i SSLUG har altid bygget på gensidig tillid og respekt.
Man har haft tillid til at de, der var gode til en bestemt opgave også
ville påtage sig at løse den; og omvendt løste man opgaverne med en
indbygget respekt for altid at gøre det, der nu var i foreningens
interesse. Kom man i tvivl, ja så udvekslede man nogle hurtige mails
med bestyrelsen, og så var den sag klaret.

Det er min opfattelse, at denne gensidige tillid og respekt har været
helt afgørende for, at SSLUG har kunnet vokse til så stor og stærk en
forening, som den er i dag. Det har gjort det muligt at sætte en masse
ting i gang, uden at bestyrelsen egentlig har behøvet at udøve nogen
voldsom styring - folk har været ansvarsbevidste nok til, at de har
kunne styre sig selv. 

Men som det sidste års tid har vist, har det også været noget af en
akilles-hæl, når der er nogle som vælger ikke længere arbejder efter
de samme principper. I starten var jeg blot irriteret over at der
kunne komme SÅ meget ballade og blive brugt SÅ meget tid på det, der
for mig at se var en enkelt persons forsøg på at tage hele SSLUG til
indtægt for nogle politiske manifestationer; derfor er jeg også kommet
med nogle ret bastante udmeldinger om at SSLUG burde holde sig langt
væk fra det meste politik. Men i løbet af vinteren og foråret har jeg
fundet ud af at det egentlige problem var meget mere fundamentalt: Det
var simpelt hen et spørgsmål om at medlemmerne af bestyrelsen ikke
længere havde den tillid indbyrdes, som er altafgørende for at en
bestyrelse kan fungere i en forening som SSLUG.

Efter at Gitte, Jacob, Peter og Erik forlod bestyrelsen i januar, har
jeg så stadig kunnet følge med i hvorledes de tilbageværende
bestyrelsesmedlemmer tacklede debatten her på sslug-forening. Det var
ikke altid lige sjovt at være tilskuer til - og det overbeviste i al
fald mig om, at det var nødvendigt med en ny bestyrelse som bedre var
i overensstemmelse med de principper, som jeg føler er de rigtige for
SSLUG's bestyrelse: Tillid, åbenhed, og respekt for medlemmernes
meninger.

Derfor var jeg også at finde blandt de, der stemte for mistillids-
dagsordenen til den 2003-bestyrelsen.

Og så er jeg altså skruet sådan sammen, at når jeg er gået så drastisk
til værks som til at smide en bestyrelse ud, ja så har jeg altså også
selv et medansvar for at samle stumperne op og komme videre. Det
nytter ikke noget bare at stå på sidelinien og begræde tingenes
tilstand - når jeg ikke synes tingene bliver gjort rigtigt, så må jeg
prøve at gøre det bedre selv.


Sammensværgelsen der ikke er
----------------------------
Der er nogle der har fremført nogle helt hysteriske konspirations-
teorier i anledning af at vi er nogle stykker, der har valgt at
melde vores kandidatur samlet. 

Det er rent til grin.

Selvfølgelig har vi da snakket sammen undervejs i hele forløbet. Mange
af os der stiller op har været så længe i SSLUG at vi overhovedet ikke
har kunnet *undgå* at kende hinanden fra tidligere samarbejde. Når
SSLUG så står i sin hidtil alvorligste krise er det vel ikke underligt
at vi snakker sammen om, hvad der kan gøres for at redde foreningen?

Vi har meldt os som kandidater, fordi vi alle føler at det er værd at
kæmpe for at SSLUG kan blive ved med at være et markant element i det
danske Linux- og Open Source-samfund. Jeg har i al fald ikke nogen
skjult dagsorden om at ville "bruge" SSLUG til noget, andet end at
være et sted hvor jeg fortsat kan bruge min tid på nogle hyggelige
aktiviteter, som måske endda kan hjælpe andre.


Hvad jeg vil
------------ 
Jeg vil arbejde for at SSLUG kan komme tilbage og beskæftige sig med
det væsentlige: Hvordan vi får styrket udbredelsen af Linux og anden
Open Source, samtidig med at vi har det sjovt. Det er det, der er det
væsentlige - ikke alle de interne stridigheder, vi har spildt en masse
tid på det sidste års tid.

Jeg synes stadig at SSLUG skal holde sin fokus på det tekniske område,
men jeg er ikke længere fanatisk "anti-politiker" - det har sin
berettigelse, men det kan aldrig blive SSLUG's "raison d'être".  Jeg
så gerne at der blev etableret et aktivt, politisk forum på tværs af
de forskellige grupperinger i Danmark og Sverige, som kunne løfte det
IT-politiske arbejde. Det bør ikke være en opgave, som SSLUG skal
løfte alene.

Jeg kunne godt tænke mig at vi fik gang i nogle mere "workshop"
lignende aktiviteter, der også kunne apellere til de mere garvede
teknikere. Vores install-fest arrangementer er altid et tilløbs-
stykke, men jeg synes det kunne være spændende at lave et heldags
arrangement f.eks. om hvordan man laver kollegie-net eller
beboerforenings-netværk, vel at mærke med nogle "hands-on"
opgaver. Hvorfor ikke lave en "VPN server setup" fest eller en
"Viden-delings software setup" fest ?


Det var ordene ... hvis der mangler noget, må I komme i Symbion
i morgen kl. 13.


Henrik


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *