[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Hvad vil KVI?Jeg skal her prøve at gøre rede for hvad jeg synes SSLUG skal lave og
bør være.
Og jeg er helt klar over at ligeså snart jeg har skrevet dette vil det
være "obsolete"; Linux og omkringliggende områder flytter sig stadig
hurtigt.

SSLUG skal i mine øjne være mere end en stak postlister hvor der ydes
teknisk hjælp og snakkes løs om mere eller mindre Linux-relaterede emner.
Vi skal mødes.
Det er vi allerede gode til. Jeg vil dog gerne at der kommer flere -
eller andre - folk til møderne. Der er med mellemrum en tendens til at
det er "tordenskjolds soldater" der dukker op. Igen og igen.
Jeg vil gerne medvirke til at være mere udfarende og opsøgende. Det er
den gamle roadshow-ide.
Nogle af de passive eller meget lidt aktive medlemmer skal motiveres til
at være mere med. Det vil gøre foreningen stærkere.

Dem der kender mig, ved at jeg ikke er Linux-tekniker, men
Unix-tekniker. Derfor ser jeg gerne større samarbejde med andre
foreninger eller organisationer med overlappende mål.
Om Apache kører på Linux eller en anden UNIX-agtig ting er - set fra et
software-synspunkt - for så vidt ligegyldtigt. I hvert fald i de fleste
tilfælde.
Og modsat en del andre, mener jeg ikke Linux vinder ret meget ved at
indtage en, nogle steder ret udbredt, overbærende holdning over for
andre UNIX'er.
Moderator-gruppen vil formodentlig kunne genkende dette, da jeg som
regel har et liberalt syn på hvad der kan udsendes på SSLUG's modererede
lister. :)

IT-politikken kommer man ikke udenom. Og selvfølgelig skal SSLUG deltage
på dette område. Jeg er fuld af beundring for de ildsjæle der kæmper mod
  myndigheder, karteller og spindoktorer. De fortjener al mulig
opbakning sålænge det kan rummes i SSLUG.
Jeg kan ikke se noget til hinder for at også de IT-politiske opgaver kan
udliciteres til personer udenfor bestyrelsen, men jeg kræver fuld
åbenhed og maksimal tillid. Hvilket jeg absolut synes er et rimeligt
krav, da SSLUG jo principielt repræsenterer omkring 6000 mennesker.
SSLUG's rummelighed er nok temmelig elastisk; for fem eller seks år
siden tror jeg ikke mange af os havde forestillet os at et EU-direktiv
eller en ny lov kunne have så vidtrækkende konsekvenser for Linux som vi
har set i 2002.
Derfor skal vi være klar til at tage stilling emner der måske ikke
umiddelbart ser ud til at være en del af formålsparagraffen.
Men samtidig skal jeg sige at jeg ikke er af den opfattelse at SSLUG
skal mene noget om alt der har med computere og IT at gøre. Mange kampe
vil kunne kæmpes bedre andre steder fra.

Som andre vil jeg også have en forretningsorden for bestyrelsen. Vi har
set een bestyrelse være ukampdygtig en rum tid og vil helst ikke se det
igen.
Jeg var medlem af SSLUG da der var 70 medlemmer, og har været med til
meget i SSLUG. Det har for langt den overvejende del været rigtig sjovt
og lærerigt og jeg har lært nye mennesker og navne at kende.
SSLUG er for vigtig en faktor for mig til at jeg bare vil sidde på
sidelinien når jeg føler der er problemer eller der bliver trukket i
hvad jeg vil betegne som forkert retning.
Derfor stiller jeg op til bestyrelsen. Jeg vil gerne trække den rigtige
vej igen. Åbenhed og kommunikation er - som tidligere skrevet - nøgleordene.
Selvfølgelig har vi lov til at være uenige, men der skal ikke herske
tvivl om hvad SSLUG står for. Det skal være Linux. Og mere Linux.
SSLUG eksisterer fordi vi synes at Linux er sjovt. Og at Linux er et
rigtigt godt operativ system.

/kristian
-- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *