[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Hvor bliver "valgtalerne" af?On Tue, 29 Apr 2003 23:23:21 +0200, Kurt Frederiksen wrote:

> Nu skal vi altså til det igen. Hvem stiller op og på hvilket grundlag?
> 
> Da det kniber lidt med valgoplægene har jeg valgt at sende min egen
> version ud  her.
> 
> Jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvem føler jeg bedst kan varetage
> sslugs interesser nu og fremover? Jeg har her prøvet at sammenfatte
> mine tanker og spørgsmål omkring de enkelte opstillede, da de åbenbart
> mener at alle burde kende dem. Dette er alene udtryk for mine
> personlige holdninger og opfattelser. Såfremt disse ikke er i
> overensstemmelse med virkeligheden ser jeg da meget gerne at de
> enkelte opstillede fremlægger deres opfattelse.

Hej,

Jeg mener ikke at alle burde kende mig. Men jeg er endnu ikke kommet så
langt så jeg ligefrem har forfattet et "valgprogram".

[SNIP]


> Gitte Wange Jensen:
> ----------
> Gitte er en af dem der virkelig skal arbejde for at få min stemme.
> Dels har hun været en del af det meget turbulente bestyrelses skift og
> trak sig også som bestyrelsesmedlem. Jeg er heller ikke helt tryk ved
> at hun sad i 2002 bestyrelsen med Peter Toft og samtidig melder sit
> kandidatur på en samlet liste. Er hun en del af en junta der vil
> bringe sslug tilbage til "gamle" dage? 

Nu ved jeg ikke hvordan du ser de "gamle" dage, men hvis du mener dengang
hvor SSLUG var et sted man havde det skægt og der ikke blev lusket omkring
i krogene (som jeg har følt der er blevet igennem et stykke tid
efterhånden) så har du ret.
Da jeg blev medlem af SSLUG herskede der et kammeratskab og en fælles ånd
omkring Linux. Det være sig rent teknisk eller rent itpolitiksk (og alt
der imellem). Men denne fælles ånd er langsomt blevet afløst af to
"fronter" (teknik og politik) der har haft svært ved at sam-eksistere.
Det jeg gerne vil er af finde nogle "spille-regler" så _alle_ kan lave det
de har lyst til i SSLUG _uden_ at det skal gå ud over noget andet.
Jeg vil gerne frem til et punkt hvor der er åbenhed i bestyrelses-arbejdet
og hvor alle medlemmer føler at bestyrelsen arbejder for de ting de synes
bestyrelsen skal arbejde for!

At mit kandidatur blev meldt ud på en samlet liste, skal ikke opfattes som
et udtryk for at jeg er en del af en junta. Det skal opfattes som at de
mennesker der osse står på den liste - og jeg - i hvert fald godt kan
samarbejde - vi har prøvet det før. Dermed ikke sagt at jeg ikke kan
samarbejde med de andre opstillede - jeg har bare ikke prøvet det. Normalt
opfatter jeg mig selv som et meget åbent menneske der kan arbejde sammen
med alle. Jeg har i hvert fald prøvet det i mange forskellige sammenhænge.
Og i 2002 bestyrelsen blev min rolle vist tit den der skilte parter ad og
prøvede at finde en løsning og komme videre (men det kan de andre fra 2002
bestyrelsen vist bedst udtale sig om).

Hvad jeg _ikke_ kan er at arbejde i en gruppe der skal løse nogle problemer og 
tage stilling til nogle holdninger, og det så ikke er alle i gruppen der 
ønsker at deltage. Hvis man vil være medlem af bestyrelsen kan man ikke _kun_ 
lave det man lige har lyst til, men må være mere "all-round". Således husker 
jeg da at jeg sidste efterår brugte et par aftener på at rette et kæmpelangt 
indlæg om Infosoc igennem. Det var ikke fordi det morede mig, men det skulle 
gøres! Og det er bl.a. at samarbejde!

Jeg kan heller ikke arbejde i en grupper hvor man føler folk arbejder
for personlige kæpheste i stedet for at arbejde for gruppens kæpheste (som
vel egentligt er foreningens kæpheste). Der står jeg altså bare af! Man
skal være medlem af bestyrelsen hvis man har lyst til at arbejde for
foreningens bedste - ikke det modsatte. Det var her kommunikationen
bristede i januar .... Det må ikke ske igen (det er osse jeg klar over) og
skulle vi havne i sådan en situation igen er jeg i hvert fald blevet en
erfaring rigere og ved at medlemmerne må inddrages på et meget tidligere
tidspunkt. Det er jo dem der repræsenteres !

[SNIP Henrik]

> Jacob Sparre Andersen:
> ----------
> Jacob er også en af dem der virkelig skal arbejd for at få min stemme.
> Det er faktisk samme smøre som med Gitte. Kan vi få noget fremad
> rettet også her fra?

Nu var Jacob jo en del af "oprørerne" samme med mig og jeg tror osse han
er blevet en erfaring rigere ....

[SNIP Klavs] 

> Kristian Vilmann:
> ----------
> Kristian har også valgt at stille op og meddele det på den samlede
> liste. Igen junta? Kristian skal efter min mening i særlig høj grad
> forklare hvorfor man skal stemme på ham. Som afsender af  listen og
> med kommentaren:
> 
> --- citat start ---
> Sammen med Peter Toft og Martin Wahlén kan vi arbejde for at
> SSLUG fortsat er en aktiv brugergruppe med højt
> aktivitetsniveau. Tillid og kommunikation er nøgleordene,
> men fremfor alt vil vi have det sjovt med Linux.

Det er hvad alle dem der stillede op på listen mener. Hvad er der galt i
det ?

> --- citat slut ---
> 
> Hvornår har vi valgt Erik Josefsson, Gitte Wang Jensen, Henrik
> Størner, Jacob Sparre Andersen, Kristian Vilmann, Patrik Bengtsson,
> Peter Toft og Martin Wahlén til at repræsentere sslug i fremtiden? Men
> det er måske en junta, der har valgt at demokratiet har spillet fallit
> og overtager magten ved dekret?

Jeg tror du tillægger os lidt for mange skjulte motiver ....

[SNIP flere kandidater]

> Peter Toft:
> ----------
> Peter Toft? Han har gjort meget godt for sslug igennem tiden. Men er
> det velovervejet at han stiller op igen? Udskyder vi ikke bare kampen
> et eller to år ved at stemme Peter ind igen?
> 
> Jeg kan ikke ryste den fornemmelse af mig, at Peter er blevet
> omdrejningspunkt for en magtkamp i foreningen. Kan han komme med noget
> nyt?
> 
> Peter må komme med nogle visioner før jeg vil overveje at stemme ham
> ind igen.

Jeg kan ikke helt genkende de ord du sætter på Peter her. Det er min
erfaring at Peter helst undgår magtkampe. SSLUG er ikke en forening hvor
man skal være medlem af bestyrelsen hvis det er magt man ønsker.

[SNIP Poul-Erik]
 
> Generelle betragtninger:
> ----------
> Vi er vist mange der ikke kender de opstillede personligt og jeg vil
> derfor gerne se et "valgprogram" for den enkelte. Personligt ønsker
> jeg specielt klare linier omkring dem der har valgt at melde deres
> kandidaturer på en fælles liste. Har I valgt at stille op sammen eller
> er det bare en tanke torsk at det fremstår sådan?

Jeg vil ikke kalde det en tanke torsk. Min begrundelse for det er vist
uddybet længere oppe.

> Jeg synes jeg husker et vist sammenfald mellem dem på listen og dem
> der stemte for at vælte bestyrelsen, men jeg kan tage fejl.

Jeg var desværre ikke tilstede ved det medlemsmøde hvor bestyrelsen blev
væltet så det skal jeg ikke be- eller afkræfte.

> Personligt er jeg lidt imod at få Peter Toft og hans muntre svende
> tilbage i bestyrelsen. Det er mest fordi det minder mig om parolen
> "Stauning eller kaos". Verden forandre sig og en tiltro til at "hvis
> bare det var som i gamle dage så bliver alting godt igen." holder
> sjældent. Peter trak sig jo frivilligt og så frem til mere at arbejde
> af lyst end nød. I samme brev gjorde han det også gældende at der
> "kommer der en naturlig periode til maj hvor der nok er mere fokus på
> hjemmefronten :)". Er det klogt at forvente at tingende har ændret sig
> så meget for Peter i de forløbne 3 ½ måned, at han nu er klart til at
> genoptage en rolle, som unægtelige er blevet meget mere kompliceret?
> 
> Når jeg har skrevet Peter Toft og hans muntre svende ligger der
> selvfølgelige den bagtanke at der lugter lidt. Kristian Vilmann sender
> et brev med navne på 6 personer der stiller op til valget og samtidig
> udnævner 2 samarbejdes partnere, hvoraf den ene er Peter Toft, i den
> fremtidig bestyrelse. Det tyder jo på at 6-8 ud af 12 opstillede har
> indledt et tæt samarbejde allerede inden opstillingsperioden var i
> gang.

Jeg har haft et godt samarbejde med de 8 personer gennem de sidste par år.
Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed?
Jeg er ikke en af Peter Toft's "muntre svende" (hey jeg er hunkøn!) og jeg
føler ikke at vores opstilling er centreret omkring Peter. Hvad den
derimod drejer sig om er at vi i hvert fald ikke har samarbejdsproblemer!

Havde jeg annonceret mit kandidatur alene var der sikkert nogle andre der
ville stille spørgsmålstegn ved det, og så måtte jeg sidde og uddybe hvem
jeg overhovedet _kan_ samarbejde med. Ved at annoncere mit kandidatur
sammen med andre burde der ikke kunne sættes nogle spørgsmålstegn ved mine
samarbejdsevner ...

> BEMÆRK: Jeg har ingen konkret viden om forhåndsaftaler af nogen art.
> Jeg har heller ikke nogen viden om folks bevæge grunde til at opstille
> til valget. Det er muligt at det hele er mit personlige paranoia.
> 
> Om klogskaben i dette indlæg er der sikkert delte meninger. Jeg har
> valgt at sende det, ud fra betragtningen at det for mig er væsentlige
> betragtninger og spørgsmål i den situation vi står i. Hvis nogen føler
> sig hængt ud undskylder jeg, det er ikke meningen. Enkelte personer
> har i mine øjne været mere synlige i debatten og deres kandidatur har
> derfor medført en række spørgsmål og tanker hos mig.

Jeg synes det er helt ok at du har sendt denne mail til listen! Og jeg har
prøvet at uddybe og besvare dine spørgsmål. Efterlader det flere
spørgsmål, svarer jeg osse gerne på disse.

> Jeg havde håbet at de der opstillede fremlagde deres holdninger og
> synspunkter her på listen, så man havde kunne tage stilling på et
> sagligt og oplyste grundlag.
> 
> Det bekymre mig at man godt kunne bruge listen tidligere på året til
> endog meget personlige angreb på medlemmer af den nu afsatte
> bestyrelse for lukkethed, men samtidig ikke selv ønsker at oplyse
> hvordan man selv ønsker at arbejde i den kommende bestyrelse. Hvor
> blev kravet om åbenhed henne af?

Det er ikke fordi jeg ikke ønsker at oplyse om hvordan jeg gerne vil
arbejde i den kommende bestyrelse. Jeg er bare ikke kommet dertil endnu.
Måske er det jeg har skrevet her ikke engang uddybende nok.

> Jeg synes det er for dårligt af alle de opstillede at de ikke hver
> især har skrevet et lille valgoplæg her på listen. De stiller dog op
> til bestyrelsen for en forening der har frihed og åbenhed som motto.
> 
> Om ordet junta
> Jeg har her brugt ordet junta i betydningen en klike af
> indflydelsesrige personer.

Wow - og den er jeg med i? :)
Jeg er næsten på nippet til af være beæret. Har aldrig prøvet at omgive
mig med indflydelsesrige personer før.

-- 
Gitte Wange
Email: sslug@sslug
Phone: +45 29 72 79 72

The gates in my computer are AND, OR and NOT; they are not Bill. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *