[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Hvor bliver "valgtalerne" af?Kurt Frederiksen wrote:
Nu skal vi altså til det igen. Hvem stiller op og på hvilket grundlag?

Da det kniber lidt med valgoplægene har jeg valgt at sende min egen
version ud  her.

[snip]


Kristian Vilmann:
----------
Kristian har også valgt at stille op og meddele det på den samlede
liste. Igen junta? Kristian skal efter min mening i særlig høj grad
forklare hvorfor man skal stemme på ham. Som afsender af  listen og
med kommentaren:

--- citat start ---
Sammen med Peter Toft og Martin Wahlén kan vi arbejde for at
SSLUG fortsat er en aktiv brugergruppe med højt
aktivitetsniveau. Tillid og kommunikation er nøgleordene,
men fremfor alt vil vi have det sjovt med Linux.
--- citat slut ---

Hvornår har vi valgt Erik Josefsson, Gitte Wang Jensen, Henrik
Størner, Jacob Sparre Andersen, Kristian Vilmann, Patrik Bengtsson,
Peter Toft og Martin Wahlén til at repræsentere sslug i fremtiden? Men
det er måske en junta, der har valgt at demokratiet har spillet fallit
og overtager magten ved dekret?

Ingen har valgt Erik, Gitte, Henrik, Jacob, Patrik, Martin, Peter eller mig. Endnu.
Nogle af os vil blive valgt til bestyrelsen.


Vi (minus Peter og Martin) valgte at annoncere vores opstilling samlet. For mit vedkommende var det for at markere at vi ikke vil have problemer med at arbejde sammen. Vi har gjort det før - på kryds og tværs - og gør det gerne igen.
Mere er der ikke i det.


Hvad vil Kristian gøre hvis ikke de nævnte alle bliver stemt ind i
bestyrelse? Skal der så fremprovokeres endnu et valg som det vi står
med nu?

Det tvivler jeg ret stærkt på.
Så vil jeg hellere lade SSLUG være SSLUG og finde noget andet at bruge min tid på.
Men jeg kan ikke forestille mig at det bliver aktuelt.
Og jeg er helt klar over at det er sandsynligt at vi ikke alle kommer i bestyrelsen og det er fint.


Generelle betragtninger:
----------
Vi er vist mange der ikke kender de opstillede personligt og jeg vil
derfor gerne se et "valgprogram" for den enkelte. Personligt ønsker
jeg specielt klare linier omkring dem der har valgt at melde deres
kandidaturer på en fælles liste. Har I valgt at stille op sammen eller
er det bare en tanke torsk at det fremstår sådan?

Det er som sagt ikke en tanketorsk, men en bevidst handling.


Jeg synes jeg husker et vist sammenfald mellem dem på listen og dem
der stemte for at vælte bestyrelsen, men jeg kan tage fejl.

Det er der nok.
Jeg valgte at stille op igen, Selvom jeg egentlig tidligere havde afgjort med mig selv at jeg *har* været der.
Men verden ville at jeg følte det passende at stille op.


Personligt er jeg lidt imod at få Peter Toft og hans muntre svende
tilbage i bestyrelsen. Det er mest fordi det minder mig om parolen
"Stauning eller kaos". Verden forandre sig og en tiltro til at "hvis
bare det var som i gamle dage så bliver alting godt igen." holder
sjældent. Peter trak sig jo frivilligt og så frem til mere at arbejde
af lyst end nød. I samme brev gjorde han det også gældende at der
"kommer der en naturlig periode til maj hvor der nok er mere fokus på
hjemmefronten :)". Er det klogt at forvente at tingende har ændret sig
så meget for Peter i de forløbne 3 ½ måned, at han nu er klart til at
genoptage en rolle, som unægtelige er blevet meget mere kompliceret?

Peter har 48 timer i døgnet. Sådan er det. Og han kan ikke lade være :)
Derudover synes jeg nok at du lægger lidt for meget bagstræber i Peters handlinger.
Det er absolut ikke såden jeg kender ham.
Bare fordi Peter har været der før betyder det ikke at han ikke kan lave noget nyt.


Når jeg har skrevet Peter Toft og hans muntre svende ligger der
selvfølgelige den bagtanke at der lugter lidt. Kristian Vilmann sender
et brev med navne på 6 personer der stiller op til valget og samtidig
udnævner 2 samarbejdes partnere, hvoraf den ene er Peter Toft, i den
fremtidig bestyrelse. Det tyder jo på at 6-8 ud af 12 opstillede har
indledt et tæt samarbejde allerede inden opstillingsperioden var i
gang.

Tæt samarbejde er et forkert ord.
Men hvis du fornemmer at vi i et vist omfang kender hinanden og nogle gange skriver direkte til hinanden og måske endda taler i telefon sammen, så har du ret.
Peter og jeg har fx. lavet 6 konferencer sammen. Det kræver at man mødes og snakker. Og så lærer man hinanden at kende.
Vi har spist et hav af pizza'er sammen og har længe delt mobiltelefonnumre.
Vi er ikke "best buddies" eller noget i den retning. Og der går gerne uger eller mere mellem vi taler sammen.
Men vi har det sjovt når vi sammem laver noget med Linux eller flyver med drage i øsende regnvejr.


BEMÆRK: Jeg har ingen konkret viden om forhåndsaftaler af nogen art.
Jeg har heller ikke nogen viden om folks bevæge grunde til at opstille
til valget. Det er muligt at det hele er mit personlige paranoia.

Nej. det er meget mere simpelt. Peter spurgte mig og nogle andre om vi ville være med til at stille op. Det er ikke særlig hemmeligt.


Om klogskaben i dette indlæg er der sikkert delte meninger. Jeg har
valgt at sende det, ud fra betragtningen at det for mig er væsentlige
betragtninger og spørgsmål i den situation vi står i. Hvis nogen føler
sig hængt ud undskylder jeg, det er ikke meningen. Enkelte personer
har i mine øjne været mere synlige i debatten og deres kandidatur har
derfor medført en række spørgsmål og tanker hos mig.

Det kan ikke undre.


Jeg synes det er for dårligt af alle de opstillede at de ikke hver
især har skrevet et lille valgoplæg her på listen. De stiller dog op
til bestyrelsen for en forening der har frihed og åbenhed som motto.

Nu er ugen jo dårligt nok startet og der er fem dage til endnu. Du skal først stemme på søndag :)
Men du har ret. Det bør jo komme ud her.
Og jeg har lidt stikord til min "valgtale". Men jeg har altså ikke fået samlet det til sætninger endnu.


/kristian
-- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *