[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Hvor bliver "valgtalerne" af?On Tue, 29 Apr 2003 23:23:21 +0200
Kurt Frederiksen <sslug@sslug> wrote:

<snip> en hel masse af blandet kvalitiet:-)

Indlednigsvis vile jeg gerne takke for de pæne ord du giver mig. 
Derefter vil jeg godt brokke mig lidt

Jeg synes dine ideer om juntadannelser og forhåndsaftaler dels er noget spekulative og dels
er demokratisk problematiske. I Danmark/Sverige har vi fri foreningsdannelse som et
bærende element i demokratiet. Det at folk i en forening som slug danner klikker er ikke nogen
udemokratisk ting det må betragtes med samme briller som foreningsfriheden betragtes i
samfundet. Hvis man f.eks have at SSLUG bliver mere politisk så snakker man sammen 
med andre medlemmer der har samme meninger om den sag, hvis man mener det modsatte
så finder man selvfølgelig sammen med nogen andre. Det kan sammeligens lidt med de berømte
kaffeklubber på kristiansborg der også er sub-gruperinger inden for et parti. Hvis interesseforskellene
er store så kan de jo godt springe en forening, men det er heller ikke nødvendigvis nogen dårlig ting. 

Især brøder jeg mig ikke om din beklikning af Peter Toft. Peters
hovedbevægegrund til at træde tilbage som han har fremlagt det er at en
forening har godt af få ny kræfter til med jævne mellemrum. At han nu er
villig til at genindtræde, kan jeg kun tolke som at han føler et ansvar, og at
han gerne vil sikre en god aflevering af stafetten.


Hvad mig selv angår så har jeg ikke noget dicederet program.
Det har jeg jo så alligevel da årsagen skal til søges i den opfattelse
at jeg ikke ser SSLUG som en "top-down" foreningen . Det er ikke
bestyrelsen opgave at diktere hvad der skal ske i foreningen. Den skal
tillade mest muligt i det omfang det ikke giver kontroverser og så skal 
den representere foreningen udadtil. Og jeg mener representere, bestyrelsen
bør -- ikke skal --  bedst muligt prøve at afspejle de tanker og ideer der er
fremherskende i foreningen. 

Der dog en enkelt detajle hvor jeg finder det rimeligt at jeg redegør for
mine holdninger, det er omkring det IT-politiske. 

Grundlæggende opfatter jeg slug som en tekniske forening, hvilke jeg i
øvrigt tror at alle gør.  Det indebærer dog ikke at jeg opfatter politik
som noget vi skal holde os fra, men jeg ofatter det som noget der
udspringer af nødvendighed

Ole Tange har formuleret det meget præcist: Han vil meget hellere sidde
der hjemme og programmere end han vil beskæftige sig med
softwarepatenter, men desværre er softwarepatenter noget der er
nødvendigt at beskæftige sig, så derfor får han mindre tid til at
programmere. 

Det der imidlertid er min kerneholdning er at selvom jeg lægger vægt på
SSLUG som en teknisk forening, så vil jeg ikke være med til at aflevere
min ret til at agere på baggrund af nødvendighed. Derfor vil principielt
heller ikke være med til at vi uddelegere politisk beslutningsret til
nogen. 

Men det er en principiel stillingtagen, i praksis kan det godt være at
jeg vil være med til det, hvis jeg har tillid til at pågældende person kan
agere fornuftigt på mine vegne. Det er i den forbindelse værd at bemærke at jeg
opfatter sådan en uddelegering som ansvarspådragende.  Hvis jeg som
bestyrelsesmedlem laver en uddelgering så opfatter jeg mig ansvarlig for
de beslutninger delegaten måtte tage. 

Jeg håber det hjalp lidt;-)
Ellers kan du jo bare stille nogle spørgsmål. 


-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *