[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Hvor bliver "valgtalerne" af?Nu skal vi altså til det igen. Hvem stiller op og på hvilket grundlag?

Da det kniber lidt med valgoplægene har jeg valgt at sende min egen
version ud  her.

Jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvem føler jeg bedst kan varetage
sslugs interesser nu og fremover? Jeg har her prøvet at sammenfatte
mine tanker og spørgsmål omkring de enkelte opstillede, da de åbenbart
mener at alle burde kende dem. Dette er alene udtryk for mine
personlige holdninger og opfattelser. Såfremt disse ikke er i
overensstemmelse med virkeligheden ser jeg da meget gerne at de
enkelte opstillede fremlægger deres opfattelse.

Erik Josefsson:
----------
Erik har så vidt jeg kan se undgået de værste person angreb i det
forløbne ½ år. Det der bekymre mig mest er hans deltagelse i 2002
bestyrelsen med Peter Toft. Samtidig bekymre det mig lidt at hans
nominering kommer på en samlet liste. Er det en junta der ønsker valg
sammen?

Vil en stemme på Erik Josefsson være en stemme på en bestyrelse der
bare vil tilbage til det gamle?

* Frank Damgaard:
----------
Frank virker seriøs i sin argumentation. Han har ikke være indblandet
i de tidligere bestyrelser og kan derfor måske komme med et nyt syn på
sagen. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere information om hvor Frank
vil hen med sslug. Umiddelbart har Frank min stemme.

Gitte Wange Jensen:
----------
Gitte er en af dem der virkelig skal arbejde for at få min stemme.
Dels har hun været en del af det meget turbulente bestyrelses skift og
trak sig også som bestyrelsesmedlem. Jeg er heller ikke helt tryk ved
at hun sad i 2002 bestyrelsen med Peter Toft og samtidig melder sit
kandidatur på en samlet liste. Er hun en del af en junta der vil
bringe sslug tilbage til "gamle" dage? 

Henrik Størner:
----------
Henrik er den eneste der åbent har sagt at han er stemt for at sslug
ikke har en politisk profil. Det er styresystemet det drejer sig om.
Dette er en klar holdning og det tager jeg hatten af for.

Også mod Henrik findes min tvivl om junta problemet og alt tilbage til
det gamle.

Jacob Sparre Andersen:
----------
Jacob er også en af dem der virkelig skal arbejd for at få min stemme.
Det er faktisk samme smøre som med Gitte. Kan vi få noget fremad
rettet også her fra?

Klavs Klavsen:
----------
Klavs har jeg mødt adskillige gange og han virker på mig som en god og
fornuftig mand. Andre jeg har snakket med har samme opfattelse af ham.
Han vil få en stemme fra mig ved valget, da jeg tror han kan bidrage
positivt til en løsning af de øjeblikkelige problemer og samtidig er
visionær nok til at medvirke til sslug's fremtidige bestående.

Kristian Vilmann:
----------
Kristian har også valgt at stille op og meddele det på den samlede
liste. Igen junta? Kristian skal efter min mening i særlig høj grad
forklare hvorfor man skal stemme på ham. Som afsender af  listen og
med kommentaren:

--- citat start ---
Sammen med Peter Toft og Martin Wahlén kan vi arbejde for at
SSLUG fortsat er en aktiv brugergruppe med højt
aktivitetsniveau. Tillid og kommunikation er nøgleordene,
men fremfor alt vil vi have det sjovt med Linux.
--- citat slut ---

Hvornår har vi valgt Erik Josefsson, Gitte Wang Jensen, Henrik
Størner, Jacob Sparre Andersen, Kristian Vilmann, Patrik Bengtsson,
Peter Toft og Martin Wahlén til at repræsentere sslug i fremtiden? Men
det er måske en junta, der har valgt at demokratiet har spillet fallit
og overtager magten ved dekret?

Hvad vil Kristian gøre hvis ikke de nævnte alle bliver stemt ind i
bestyrelse? Skal der så fremprovokeres endnu et valg som det vi står
med nu?

*Martin Wahlén:
----------
Martin tilbød at sætte sig i den varme stol, da bølgerne gik højest.
Alt ære for det. Desværre endte det jo alligevel med en mistillidsveto
til bestyrelsen og mit spørgsmål er i den forbindelse om grøfterne var
for store eller Martin var for svag til at slå igennem. Jeg tror at
det første var tilfældet og vil derfor gerne som udgangspunkt stemme
på Martin som en del af den fremtidig bestyrelse.
 
Ole Villman:
----------
Jeg kender ikke Ole og har derfor meget lidt at gå ud fra. Jeg kan
ikke se at han på noget tidspunkt har skrevet i sslug.forening og han
virker derfor noget holdningsløs på mig. Hvorfor skal jeg stemme på
Ole? Peter Toft vil godt tale for ham. Hmm, Er han bare en af Peters
soldater? Kom med en godt forklaring på hvorfor jeg skal stemme på Ole
Villman.

Patrik Bengtsson:
----------
Det der bekymre mig mest er hans deltagelse i 2002 bestyrelsen med
Peter Toft. Samtidig bekymre det mig lidt at hans nominering kommer på
en samlet liste. Er det en junta der ønsker valg sammen? Igen søger
jeg en fremad rettet tilkendegivelse om holdninger og tanker.

Peter Toft:
----------
Peter Toft? Han har gjort meget godt for sslug igennem tiden. Men er
det velovervejet at han stiller op igen? Udskyder vi ikke bare kampen
et eller to år ved at stemme Peter ind igen?

Jeg kan ikke ryste den fornemmelse af mig, at Peter er blevet
omdrejningspunkt for en magtkamp i foreningen. Kan han komme med noget
nyt?

Peter må komme med nogle visioner før jeg vil overveje at stemme ham
ind igen.

Poul-Erik Andreasen:
----------
Poul-Erik virker til at rimeligt velafbalanceret i sine udtalelser.
Han virker til at være manden der kan uddrage det principielle af en
konkret sag. Ved et par tilfælde har jeg set ham sætte rammerne for
sine svar, når spørger ikke har været præcis nok. Det synes jeg er en
god egenskab, der kan forebygge konflikter.

Jeg ser frem til hans "Valgprogram".

Generelle betragtninger:
----------
Vi er vist mange der ikke kender de opstillede personligt og jeg vil
derfor gerne se et "valgprogram" for den enkelte. Personligt ønsker
jeg specielt klare linier omkring dem der har valgt at melde deres
kandidaturer på en fælles liste. Har I valgt at stille op sammen eller
er det bare en tanke torsk at det fremstår sådan?

Jeg synes jeg husker et vist sammenfald mellem dem på listen og dem
der stemte for at vælte bestyrelsen, men jeg kan tage fejl.

Personligt er jeg lidt imod at få Peter Toft og hans muntre svende
tilbage i bestyrelsen. Det er mest fordi det minder mig om parolen
"Stauning eller kaos". Verden forandre sig og en tiltro til at "hvis
bare det var som i gamle dage så bliver alting godt igen." holder
sjældent. Peter trak sig jo frivilligt og så frem til mere at arbejde
af lyst end nød. I samme brev gjorde han det også gældende at der
"kommer der en naturlig periode til maj hvor der nok er mere fokus på
hjemmefronten :)". Er det klogt at forvente at tingende har ændret sig
så meget for Peter i de forløbne 3 ½ måned, at han nu er klart til at
genoptage en rolle, som unægtelige er blevet meget mere kompliceret?

Når jeg har skrevet Peter Toft og hans muntre svende ligger der
selvfølgelige den bagtanke at der lugter lidt. Kristian Vilmann sender
et brev med navne på 6 personer der stiller op til valget og samtidig
udnævner 2 samarbejdes partnere, hvoraf den ene er Peter Toft, i den
fremtidig bestyrelse. Det tyder jo på at 6-8 ud af 12 opstillede har
indledt et tæt samarbejde allerede inden opstillingsperioden var i
gang.

BEMÆRK: Jeg har ingen konkret viden om forhåndsaftaler af nogen art.
Jeg har heller ikke nogen viden om folks bevæge grunde til at opstille
til valget. Det er muligt at det hele er mit personlige paranoia.

Om klogskaben i dette indlæg er der sikkert delte meninger. Jeg har
valgt at sende det, ud fra betragtningen at det for mig er væsentlige
betragtninger og spørgsmål i den situation vi står i. Hvis nogen føler
sig hængt ud undskylder jeg, det er ikke meningen. Enkelte personer
har i mine øjne været mere synlige i debatten og deres kandidatur har
derfor medført en række spørgsmål og tanker hos mig.

Jeg havde håbet at de der opstillede fremlagde deres holdninger og
synspunkter her på listen, så man havde kunne tage stilling på et
sagligt og oplyste grundlag.

Det bekymre mig at man godt kunne bruge listen tidligere på året til
endog meget personlige angreb på medlemmer af den nu afsatte
bestyrelse for lukkethed, men samtidig ikke selv ønsker at oplyse
hvordan man selv ønsker at arbejde i den kommende bestyrelse. Hvor
blev kravet om åbenhed henne af?

Jeg synes det er for dårligt af alle de opstillede at de ikke hver
især har skrevet et lille valgoplæg her på listen. De stiller dog op
til bestyrelsen for en forening der har frihed og åbenhed som motto.

Om ordet junta
Jeg har her brugt ordet junta i betydningen en klike af
indflydelsesrige personer.


--
Med venlig hilsen
Kurt Frederiken
Jyllinge


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *