[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Förslag till announce text (v0.2)On Tue, 29 Apr 2003 08:43:06 +0200 (MEST)
Martin Wahlén <sslug@sslug> wrote:

> 
> Jag vill gärna skicka denna vid klockan 11.00 om det är ok:

 Du mangler

 Fastsällande av dagordning
 

> 
> Martin
> ---
> 
> Det är medlemsmöte 2003-05-04 kl 13.00 på Symbion, Fruebjergvej 3,
> København Ø. Möteslokalen på symbion är M4.
> 
> 1 Mötet öppnas
> 2 Val av mötesordförande (dirigent)
> 3 Val av mötessekreterare (referent)
> 4 Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
> rösträknare (2)
> 5 Upprättande och godkännande av röstlängd (lista över de som har fått
> stemmesedlar)
> 6 Konstaterande av mötets stadgeenliga inkallelse och beslutsmässighet
> 7 Stadgeändringsförslag för andra gången
> 
> I rettelser til punkt 4.5:
> s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver således:
>      * 2. Fastställande av dagordning.
>      * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
>      * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
> 
> 
> 8 Val till bestyrelsen
> 
> De som ställer upp är:
> 	Erik Josefsson
> 	Frank Damgaard
> 	Gitte Wange Jensen
> 	Henrik Størner
> 	Jacob Sparre Andersen
> 	Klavs Klavsen
> 	Kristian Vilmann
> 	Martin Wahlén
> 	Ole Vilmann
> 	Patrik Bengtsson
> 	Peter Toft
> 	Poul-Erik Andreasen
> 
> 9. Mötet avslutas
> 
> Fullmakter användas, var närvarande person får högst ha en fullmakt enligt
> vedtegterna (http://www.sslug.dk/forening/stadgar/). För att undvika
> problem skall fullmakter vara på papper och innehålla följande:
> 
> * Datum och "anledning" för mötet när fullmakten får användas.
> * Namnet på den person som du ger fullmakten till.
> * Ditt namn och email.
> * Underskrift och datum.
> 
> Martin
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 


-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *