[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Förslag till announce text (v 0.2)Jag vill gärna skicka denna vid klockan 11.00 om det är ok:

Martin
---

Det är medlemsmöte 2003-05-04 kl 13.00 på Symbion, Fruebjergvej 3,
København Ø. Möteslokalen på symbion är M4.

1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande (dirigent)
3 Val av mötessekreterare (referent)
4 Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
rösträknare (2)
5 Upprättande och godkännande av röstlängd (lista över de som har fått
stemmesedlar)
6 Konstaterande av mötets stadgeenliga inkallelse och beslutsmässighet
7 Stadgeändringsförslag för andra gången

I rettelser til punkt 4.5:
s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver således:
     * 2. Fastställande av dagordning.
     * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
     * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.


8 Val till bestyrelsen

De som ställer upp är:
	Erik Josefsson
	Frank Damgaard
	Gitte Wange Jensen
	Henrik Størner
	Jacob Sparre Andersen
	Klavs Klavsen
	Kristian Vilmann
	Martin Wahlén
	Ole Vilmann
	Patrik Bengtsson
	Peter Toft
	Poul-Erik Andreasen

9. Mötet avslutas

Fullmakter användas, var närvarande person får högst ha en fullmakt enligt
vedtegterna (http://www.sslug.dk/forening/stadgar/). För att undvika
problem skall fullmakter vara på papper och innehålla följande:

* Datum och "anledning" för mötet när fullmakten får användas.
* Namnet på den person som du ger fullmakten till.
* Ditt namn och email.
* Underskrift och datum.

Martin

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *