[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Förslag till announce textOn man, 2003-04-28 at 14:34, Martin Wahlén wrote:
> Det är medlemsmöte 2003-05-04 kl 13.00 på Symbion, Fruebjergvej 3,
> København Ø. Möteslokalen på symbion är M4.
> 
> 1 Mötet öppnas
> 2 Val av mötesordförande
> 3 Val av referent
> 4 Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
> rösträknare (2)
> 5 Konstaterande av mötets beslutsmässighet
> 6 Upprättande och godkännande av röstlängd

Hvad er "Upprättande" + "röstlängd"?
Er det præsentation af kandidater?

> 7 Stadgeändringsförslag

Der skal en URL til hvad det er konkret.

> 8 Val till bestyrelsen
> 	Erik Josefsson
> 	Frank Damgaard
> 	Gitte Wange Jensen
> 	Henrik Størner
> 	Jacob Sparre Andersen
> 	Klavs Klavsen
> 	Kristian Vilmann
> 	Martin Wahlén
> 	Ole Vilmann
> 	Patrik Bengtsson
> 	Peter Toft
> 	Poul-Erik Andreasen
> 9. Mötet avslutas
> 
> Fullmakter användas, var närvarande person får högst ha en fullmakt
> enligt vedtegterna. För att undivka problem skall fullmakter vara på

"enligt vedtegterna" -> tilføj "(http://www.sslug.dk/forening/stadgar)"

undivka -> undvika

> papper och innehålla följande:
> 
> * Datum och "anledning" för mötet när fullmakten får användas.
> * Namnet på den person som du ger fullmakten till.
> * Ditt namn och email.
> * Underskrift och datum.
> 
> Martin

ok

-- 
Peter Toft <sslug@sslug> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *