[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Förslag till announce textDet är medlemsmöte 2003-05-04 kl 13.00 på Symbion, Fruebjergvej 3,
København Ø. Möteslokalen på symbion är M4.

1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande
3 Val av referent
4 Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
rösträknare (2)
5 Konstaterande av mötets beslutsmässighet
6 Upprättande och godkännande av röstlängd
7 Stadgeändringsförslag
8 Val till bestyrelsen
	Erik Josefsson
	Frank Damgaard
	Gitte Wange Jensen
	Henrik Størner
	Jacob Sparre Andersen
	Klavs Klavsen
	Kristian Vilmann
	Martin Wahlén
	Ole Vilmann
	Patrik Bengtsson
	Peter Toft
	Poul-Erik Andreasen
9. Mötet avslutas

Fullmakter användas, var närvarande person får högst ha en fullmakt
enligt vedtegterna. För att undivka problem skall fullmakter vara på
papper och innehålla följande:

* Datum och "anledning" för mötet när fullmakten får användas.
* Namnet på den person som du ger fullmakten till.
* Ditt namn och email.
* Underskrift och datum.

Martin
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *