[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

pto stiller op (igen)Jeg stiller op igen. Jeg vil gerne være med til at få rejst foreningen
igen og lave en masse ting vi til sammen kan være stolte over. Der
er masser af gode opgaver foran os :-))

MVH Peter Toft

-----Forwarded Message-----

From: Martin Wahlén <sslug@sslug>
To: sslug@sslug
Subject: [ANNOUNCE] Föreningsmöte den 4 maj 2003
Date: 14 Apr 2003 16:35:38 +0200


Härmed kallas till föreningsmöte i SSLUG den 4 maj 2003. På mötet skall
väljas ny styrelse till föreningen. Nomineringar skall inkomma till
sslug@sslug senast en vecka före mötet. Mötet kommer att hållas i
lokal M4 på Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø. Mötet börjar klockan
13.00 och beräknas ta tre timmar.

Dagordning:

1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande
3 Val av referent
4 Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
rösträknare (2)
5 Konstaterande av mötets beslutsmässighet
6 Upprättande och godkännande av röstlängd
7 Stadgeändringsförslag
8 Val till bestyrelsen
9 Mötet avslutas--
Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://pto.linux.dk

Linux - Open Source - freedom : that's cool ! 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *