[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ANNOUNCE] Referat af foreningsmødet den 7.april 2003On Wed, 9 Apr 2003 07:26:43 +0200
Frank Damgaard <sslug@sslug> wrote:

> Referat af medlemsmødet den 7.4.2003 i lokale M4 på Symbion.
> 
>   1. Val av mötesordföranden (Valg af dirigent)
>    Valgt til dirigent: Donald
>    Dirigenten konstaterede at mødet er lovligt indkaldt.
>    ...
>   2. Val av mötessekreterare (Valg af referent).
>    Valgt E. Sjørlund.
>    Bestemmelse af lovligheden af fuldmagter til dette møde:
>    Er en e-mail baseret fuldmagt gyldig?
>    30 personer i lokalet stemte med følgende fordeling:
>    22 for, 2 mod og 6 stemte ikke for at e-mailbaserede fuldmagter er
>    gyldige
>    ...
>   3. Fastställa röstlängden (Konstatering af antal fremmødte medlemmer
>    incl. gyldige fuldmagter).
>    Fremmødte personer: 30
>    Godkendte fuldmagter: 8
>    ...
>   4. Val  av  justeringspersoner  och  rösträknare  (2) (Valg af
>    justeringspersoner og stemmetællere)
>    Kristian Vilmann & Poul Erik Andreasen

Det her er en fejl det var Poul-Erik Hansen 

    ...
>   5. Fastställande av dagordningen.
>    Debat om punkt 10. Skal det eksistere, skal punkt 10 og 11 bytte
>    plads.
>    ...
>    6 for 21 mod 11 stemte ikke. Punkterne bliver stående i uændret
>    rækkefølge.
>    Dagsordenen blev godkendt i den udsendte form.
>    ...
>   6. Frågan om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet: Se punkt
>    1.
> 
>   7. Meddelelser.
>    Formanden:IT-Academy  har forespurgt formanden, om han ville
>    repræsentere sslug ved et seminar.
>    PTO:Gjorde opmærksom på problemerne med oprydningen efter møder i
>    M4.
>    ...
>   8. Antagande av stadgeändringsförslag för andra gången vedtaget
>    2003-03-09:
>      + Ændring af paragraf 7.2:
>       Ordet "får" ændres til ordet "skall".
>       38 for, 0 mod,0 stemte ikke.
>      + Ændring af paragraf 5.7 og de afledte formuleringer i 5.3,
>       5.8 og 5.9:
>       38 for, 0 mod og 0 stemte ikke.
>      + Ændring af paragraf 4.8 om mistillid:
>       30 for, 4 mod og 4 stemte ikke.
>      + Ændring af paragraf 1.3: Hjemsted i Lund kommune i stedet for
>       Skåne-Sjælland
>       36 for, 1 mod, 1 stemte ikke.
>    Antagande av stadgeändringsförslag om stavning för första gången:
>      + Rettelse af stavefejl:
>       37 for, 0 mod, 1 stemte ikke
>       Denne  ændring  er  en  førstegangsvedtagelse af en ny
>       vedtægtsændring.  Rettelserne skal tages op til endelig
>       afstemning på næste medlemsmøde.
>       ...
>   9. Justering av punkten 8. (teknisk punkt).
>    Vedtaget.
>    ...
>  10. Misstroende mot sittande styrelse (Mistillid til den siddende
>    bestyrelse)
>    E. Sjørlund ønskede ikke at opretholde punktet da alle fire
>    bestyrelsesmedlemmer havde meddelt, at de stillede deres mandat
>    til valg.
>    Flere medlemmer ønskede at opretholde punktet.
>    Afstemning om hvem der ønskede at udtrykke mistillid til den
>    siddende bestyrelse.
>    22 ønskede at udtrykke mistillid, 9 stemte mod og 7 stemte ikke.
>    Som en konsekvens af afstemningen blev der stemt om at bede Martin
>    om at fortsætte som formand i perioden frem til suppleringsvalget
>    valget.
>    36 for, 0 mod, 2 stemte ikke.
>    På vegne af admingruppen spurgte pto om sslug-bestyrelse skal have
>    fjernet alle medlemmer.
>    Martin foreslog at de nuværende observatører og Martin forblev som
>    de eneste på denne liste.
>    Dette blev vedtaget med stort flertal.
>    ..
>  11. Utlysande av suppleringsval till styrelsen
>    Dette punkt udgik som følge af vedtagelsen af punkt 10.
>    ...
>  12. Övrigt (Evt.).
>    ...
>  13. Mødet blev afsluttet kl 20:55.
> 
> 
> References
> 
>  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-04-07/
> 
> -- 
> mvh Frank Damgaard - sslug@sslug 
> 
> 
> --------------------------------------------------------
> Du modtager denne besked fordi du er medlem af Skåne
> Sjælland Linux User Group. Se http://www.sslug.dk/udmeld
> hvis du ønsker at melde dig ud.
> 
> Det kan anbefales at man tilmelder sig <sslug@sslug>
> Se mere på http://www.opensource.dk/announce.shtml
> 
> 


-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *