[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Er SSLUG blevet skadet udadtil?On Fri, 04 Apr 2003 19:46:28 +0200, Carsten Svaneborg
<sslug@sslug> wrote:

>Jeg læser ikke denne gruppe, og skriver ikke dette indlæg!
>
>Erik Lange wrote:
>> Hvorfor arbejder du ikke aktivt for dine it-politiske
>> mærkesager, i de forumer der er skabt til dette
>
>Jeg er med i sslug.itpolitik, listen på softwarepatenter.dk (nær død),
>IT-politisk Forening (flemming et al, syntes død), IDFR (skiftet
>navn, komitee liste død? er jeg stadig med der?), Eurolinux,
>tomat listen, sslug@sslug, og modtager flere nyhedsbreve fra
>diverse sites (OIO, CEDI, TIIP) følger Comon/CW/newz.dk dagligt
>og checker periodisk googler for internationale patentnyheder, og
>diverse sites for nye artikler om økonomi af patenter. Og vedligeholder
>og updatere www.softwarepatenter.dk et par gange om ugen.
>
>
>Fortæl mig hvilke forumer mangler jeg at være med i?

Jeg tror ikke du mangler nogle :-)

Men jeg tror du med fordel kunne fokusere din energi mod nogle af de
forumer der p.t. er aktive, fremfor at stå stille og vente på at SSLUG
evt. falder til ro.

Mht. IDFR og komite-listen: Komiteen blev nedlagt, da IDFR blev
omdannet til en forening og "kommando-gruppen" blev erstattet af en
demokratisk valgt bestyrelse. Jeg beklager hvis vi ikke har formået at
kommunikere dette tydeligt nok, men vi forsøgte efter bedste evne at
annoncere generalforsamlingen og omdannelsen til en forening hvor vi
fandt det relevant - bl.a. på flere af SSLUG's lister.

sslug@sslug eksisterer stadig, da vi stadig fra tid til
anden modtager henvendelser på denne adresse, men de går ikke til de
tidligere komite-medlemmer, men til undertegnede der (som
mail/webmaster) videresender dem til bestyrelsen.

Vores debat-liste er stadig særdeles aktiv, og vi vil meget gerne være
talerør for de it-politiske synspunkter, som jeg ved du står for.
Faktisk har vi savnet dig meget :-)

>Problemet er ikke mangel på forumer, men at der er for mange
>af dem, og ingen af de mange forumer er istand til effektivt
>at kommunikere og/eller samarbejde med alle de andre. Derfor
>er det politiske arbejde ukoordineret, sporadisk og ineffektivt.

Enig - det er et problem, som vi meget gerne vil være med til at løse
i Digitalforbruger danmark.

>Det er præcist ligesom source-forge, der er fyldt med døde
>projekter, fordi folk hellere vil starte et eget projekt,
>end at bidrage til et eksisterende projekt.
>
>Vi source-forge'r os til døde med alle de forbandede forumer!
>
>Af samme årsag regner jeg med at det vil lykkes os at tabe 
>softwarepateant direktivet sagen, og derfor spilde flere års
>arbejde for en masse mennesker! Heldigvis er nedelaget i syne,
>så vi behøver ikke at vente så længe før pinen er ovre, og
>livet går vel vidrer efter tanden er trukket ud, også selvom
>det betyder patenterede DRM operativ systemer og streaming media.

Der er noget her jeg ikke forstår...

Det virker som om du mener, at den aktuelle krise i SSLUG, har medført
at der ikke bliver fokuseret på de it-politiske udfordringer vi står
overfor?

Jeg har hørt at Anne har udtalt på andre lister, at "nu skal vi bare
vente til balladen har lagt sig i SSLUG"... altså, at man regner med,
at når støvet har lagt sig, så vil SSLUG kunne være den samlende
bannerfører på det it-politiske område, som vi alle har brug for.

Jeg kan godt følge logikken, og så alligevel ikke..

Hvorfor skal det være SSLUG der går forrest i kampen?

Omkring L19 lærte jeg f.eks., at mange af de problemer der knytter sig
til digital ophavsret (eller ophavsret i en digital verden), ikke er
Linux-relaterede. Det samme må være gældende for SWPAT.

Hvis de overordnede it-politiske mærkesager vi kæmper for, ikke
nødvendigvis er Linux-relaterede, hvorfor så gøre SSLUG til
frontkæmper?

Hvorfor ikke aktivt bruge de andre forumer der findes, som kæmper for
samme sag?

Jeg ved ikke om swpat-listen er døde, og aner ikke hvad der foregår i
DNF (Den nye forening v/ Flemming Bjerke) - men jeg ved at
Digitalforbruger Danmark lever i bedste velgående, og med kyshånd
tager imod alle de kræfter der kan mobiliseres for at nå vores fælles
mål.

Jeg synes du skal spørge dig selv, hvem det er der ødelægger hvad...
det virker på mig som om, at adskillige af de it-politisk aktive
personer i SSLUG, er gået totalt i hi, og venter på at "tingene falder
til ro i SSLUG" - dvs. at man bevidst har spildt nu flere måneder, med
demonstrativ inaktivitet!

Hvis SSLUG virkelig skal være den samlende faktor for den it-politisk
aktive undergrund herhjemme, og hvis Anne virkelig er den bedst egnede
til at lede os - hvorfor har man så intet gjort de sidste 3 måneder?

Jeg har flere gange her efterlyst en handlingsplan eller en
aktivitetsoversigt eller bare et eller andet, der kunne fortælle hvad
det er man har tænkt sig at gøre. Svaret ? Nada! Zip! Silencio!

Jeg forstår ærlig talt ikke, hvordan du kan sætte din lid til
personer, der bruger mere energi på - via passivitet og undertrykkelse
af kritik - at genvinde magten i SSLUG, end de bruger på i praksis at
kæmpe for vore fælles mål.

Hvorfor er Anne, Ole og Hans totalt passive?

Hvad gør Anne i praksis, der er så fantastisk, at det er vigtigt at
hun sidder i bestyrelsen for SSLUG?

Er der virkelig ikke andre, i andre forumer, der kan gøre det bedre ?

Digitalforbruger er nu en landsdækkende forening, og vi har en
knalddygtig formand, der bor i Odense og derfor ikke er medlem af
SSLUG. Han fik senest overbevidst Freddy Blak om at stemme imod
SWPAT-direktivet... Hvorfor ikke alliere sig med en forening der p.t.
kan vise resultater, fremfor at være muggen over at SSLUG p.t. er
(kunstigt) handlingslammet ?

Rækker de it-politiske idealer du kæmper for, ikke videre end til hvad
der berører Linux-brugere ? Hvis ja, er det så fair at tage en
Linux-brugergruppe som gidsler, i kampen for de idealer ?

>Anyways, så er det derfor jeg til tider forsøger at skubbe
>til diskussionen, for at få folk til at fokusere på målet,
>istedet for kun at se et skridt frem, og så falde over
>fødderne.

Helt forståeligt - men der er andre stier du kan gå på, hvor folk ikke
falder over fødderne - hvorfor er du så fokuseret på, at SSLUG som
it-politisk banner-fører er den eneste vej frem ?

>Mht. tage afstand, angreb på person, underbygge påstand,
>udokumentere vrøvl...
>
>Livet er forkort til at den diskussion.

Fair nok :-)

Så lad os dog for hel...... komme videre!

>Min holdning er at skære tabene fra, og så fortsætte
>uden at se tilbage. Don't bitch so much about it!

Okay - but at what cost ?

Jeg er bange for, at det der sker nu vil betyde, at kun "Anne's
soldater" vil være interesserede i at stille op til bestyrelsesvalg i
SSLUG, og at en ny bestyrelse derfor ikke vil være repræsentativ for
SSLUG's medlemmer. Det er muligt at bestyrelsesmedlemmerne vil være
demokratisk valgte, men hvis folk som Sparre, Gitte og Makholm ikke
vil stille op, så  vil det ikke længere være en forening for
Linux-brugere, men for it-politikere. Så vil Anne (og hendes soldater)
ha' opnået "ro", og vil kunne gøre hvad hun finder bedst på det
it-politiske område. Men vil vi ikke ha' mistet en værdifuld
Linux-brugergruppe ?

Jeg mener det er meget naturligt, at der udenom SSLUG er opstået
foreninger med et decideret it-politisk sigte - der er simpelthen for
mange aspekter der ikke direkte relaterer sig til Linux, til at det
fortsat kan rummes i SSLUG.

Jeg mener dermed _ikke_, at SSLUG skal nedlægge sin it-politiske
diskussionsliste, da der stadig er behov for at diskutere specifikke
Linux-relaterede it-politiske emner.

Men jeg mener det er en gigantisk fejl, at tro, at SSLUG kan være den
bannerførende forening på dette område fremover. It-politik er så
meget mere end bare brug af Linux, og SSLUG er dybest set et forum for
Linux-brugere.

Det var f.eks. urimeligt af mig, da jeg sidste år nærmest forlangte,
at SSLUG skulle ha' en holdning til ophavsret i den digitale verden.
Det er rimeligt at forlange, at SSLUG har en holdning til den del af
ophavsretten der f.eks. vedrører GPL.

På samme måde mener jeg, at det er urimeligt af dig, at forvente at
SSLUG skal føre kampen imod SWPAT. Det er urimeligt når du forlanger,
at folk skal bilægge de  interne stridigheder, så der kan blive ro til
at føre din kamp. Det er ikke SSLUG's kamp, uanset hvor meget SSLUG
sympatiserer med dine (og mine) synspunkter på det område.

SSLUG kan støtte kampen imod SWPAT (og for en fair ophavsret) - men
det er ikke SSLUG's primære forpligtelse at gøre det!

Og det vil være katastrofalt for SSLUG som brugergruppe, såfremt der
vælges en bestyrelse, der ser det som sin primære opgave at føre vore
it-politiske kampe!

Derimod er det vores forbandede pligt, som it-politisk aktive, at føre
kampen på SSLUG's og andre sympatisøreres vegne, på den mest effektive
måde vi kan. Og det gør vi efter min mening ikke, ved at forlange at
SSLUG er vores ansigt udaftil, og ved at forsøge at tilkæmpe os magten
i SSLUG og ignorere problemer der set i vores store perspektiv virker
som ligegyldige petitesser. Derved opnår vi kun at splitte vores
bagland og vil i sidste ende stå svagere, da vi ikke kan forvente
opbakning for vore synspunkter, fra de medlemmer vi har tromlet ned på
vores vej.

>Jeg har nu sendt to indlæg til denne tråd, formodeligt
>vil den fortsætte lang tid endnu, uden nogen som helst
>positive resultater og måske nogle negative resultater.
>Det har jeg ikke brug for at spilde mere tid på.

Jeg synes ellers det er en positiv dialog vi har igang, og kan sagtens
forestille mig at den udmønter sig i et posistivt resultat :-)

Nu må vi altså holde op med at slås, og stå sammen i kampen for vore
fælles mål - det kræver at vi fører en dialog, og jeg håber at du
fortsat vil deltage konstruktivt i denne.

Bottom line: Hvorfor er det så vigtigt, at SSLUG er vores talerør ?

Vi har lige så mange underskrifter i Digitalforbruger Danmark, som
sslug har medlemmer - i betragtning af at mange er tilmeldt med to
eller flere mailadresser, kan man faktisk argumentere for, at vi
repræsenterer flere mennesker, og da digitalforbruger ikke er
OS-specifikt orienteret, så kan man også argumentere for, at vi
repræsenterer et mere repræsentativt udvalg af befolkningen.... Så
hvorfor ikke bruge dette forum som spydspids ?

Har du ikke selv et medansvar for den splittelse du oplever, når du
ikke engang har forsøgt at bruge dette forum, som talerør for dine
it-politiske idealer ?

Hvorfor poster du dine ideer på alle mulige andre lister, hvor du ikke
får noget respons, istedet for at poste dem på
sslug@sslug ?

Er det Digitalforbrugers skyld, at SWPAT-listen er gået død ? Er det
DIgitalforbrugers skyld, at DNF er gået død (hvis den er det) ? Er det
Digitalforbrugers skyld, at SSLUG p.t. er totalt handlingslammet og
intet foretager sig ?

Digitalforbruger - som du selv var en aktiv del af - er i den grad
alive and kicking, så det forum du efterlyser findes altså idag. Det
er bare et spørgsmål om at bruge det. Men det er klart at hvis du
antager samme holdning som andre tidligere medlemmer af komiteen bag
IDFR, og ikke aktivt bruger dette forum, i håb om at SSLUG en dag kan
komme til at være en it-politisk frontkæmper, ja så er du aktivt med
til at trække potentielle kræfter ud af Digitalforbruger, og så er
vore resourcer begrænsede.

Men at stå på sidelinien, og nægte at deltage, mens man samtidigt
postulerer, at der ikke findes et forum der kan samle de it-politiske
kræfter, det svarer altså til, at tisse i andre folks bukser og sige
at de lugter!

Med venlig hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *