[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Er SSLUG blevet skadet udadtil?On Fri, 04 Apr 2003 13:47:22 +0200, Flemming Bjerke
<sslug@sslug> wrote:

>Erik Lange wrote:
>
>--------------
>> 
>> 1. Jeg fik en mail fra Anne, hvor hun spurgte om jeg ville forsøge at
>> samle trådene på sslug it-politik, og koordinere en skrivelse i
>> sslug's navn.
>> 
>> 2. Vi nåede frem til en vis koncensus på it-politik, og jeg sendte
>> dette til endelig godkendelse i bestyrelsen.
>> 
>> 3. Bestyrelsen svarede at man ingen holdning havde til dette.
>> 
>> 4. Jeg spurgte bestyrelsen om det ikke var netop derfor Anne havde sat
>> mig igang.
>> 
>> 5. Anne fortalte mig at bestyrelsen var "mærkelige" og ikke kunne ta'
>> stilling til noget, og var blevet sure på hende fordi hun havde sat
>> mig igang, og at hun derfor havde fortalt dem at hun ikke havde sat
>> noget igang som bestyrelsesmedlem, men som privatperson.
>> 
>> 6. Anne holder op med at kommunikere med bestyrelsen om dette, og
>> andre medlemmer af bestyrelsen sætter sig ind i sagen, og sørger for
>> at sslug også udtaler sig om emnet.
>
>Der kom altså et godt resultat ud af Annes arbejde! 
>(Forbehold for at Anne nok ville fremstille punkt 5 lidt anderledes.) 

Anne's arbejde som privatperson, ikke som bestyrelsesmedlem! I
bestyrelsen er det min opfattelse, at hun obstruerede arbejdet omkring
denne sag, ved ikke at kommunikere om den med den øvrige bestyrelse.

Den øvrige bestyrelse ønskede naturligvis ikke at udtale sig udenom
Anne, da det var hendes initiativ, men da Anne ikke deltog i dialogen,
tog det uforholdsmæssigt lang tid for bestyrelsen at nå frem til et
resultat.

Iøvrigt interessant hvor behændigt du undlader at kommentere resten af
mit indlæg... jeg sætter det lige ind igen, så du får en chance mere:

-oOo-

Det der undrer mig er, at ligesom jeg som almindeligt medlem skal ha'
bestyrelsens godkendelse for evt. initiativer, så mener jeg at enkelte
bestyrelsesmedlemmer må skulle det samme, såfremt de iværksætter
initiativer på egen hånd - om de så gør det som bestyrelsesmedlemmer
eller privatpersoner.

Det er min opfattelse, at Anne ikke ønsker at kommunikere hverken med
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer, om de ting hun foretager sig.

Jeg mener det vil være en fejl, hvis der officielt indføres en
forretnigsorden som den Anne har arbejdet efter, hvor enkelte
bestyrelsesmedlemmer mener at ha' carte blanc til at iværksætte
initiativer i foreningens navn - udenom den øvrige bestyrelse.

Jeg forstår ikke hvorfor Anne ikke har villet kommunikere om det
initiativ hun iværksatte (som privatperson) med den øvrige bestyrelse.

Forstår du, Flemming, det ?

Jeg tror ikke på at vi nogensinde får et svar fra Anne på dette, men
jeg mener vi har krav på at få at vide, om vi kan forvente at en sådan
situation vil gentage sig i fremtiden.

Når den nuværende bestyrelse siger, at de ikke har nogle
kommunikationsproblemer med Anne, kan jeg kun tolke det sådan, at Anne
ikke har ønsket at kommunikere med de personer hun sad i bestyrelse
med tidligere. Hvorfor ved jeg som sagt ikke.

Jeg vil meget gerne høre om Anne fortsat har det sådan, at såfremt
visse personer kommer ind i den nye bestyrelse, så vil Anne ikke
kommunikere med bestyrelsen som helhed i fremtidige sager.

Eller skal det forstås sådan, at når den nye bestyrelse siger, at de
ikke har nogle problemer med samarbejdet med Anne, så er det fordi de
accepterer, at Anne arbejder for sig selv uden at oplyse dem om hvad
hun laver ?

Kan vi som medlemmer acceptere en sådan arbejdsform i bestyrelsen, og
er vi indstillede på, at dem vi vælger til bestyrelsen, dermed får
carte blanc til at gøre hvad de nu finder mest hensigtsmæssigt i
foreningens navn - også når de er i mindretal i bestyrelsen?

Bør enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke koordinere deres arbejde, med
den øvrige bestyrelse?

Hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *