[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Er SSLUG blevet skadet udadtil?On Thu, 03 Apr 2003 22:32:21 +0200
Flemming Bjerke <sslug@sslug> wrote:

Unskuld for min förre mail, jag såg ikke at citatet var bifoget.

> Jeg har igen læst K. Vilmans mange anklager mod Anne Østergaard.
> 
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2003_01/msg01061
> 
> Hele fremstillingen forekommer mig at være en fortolkning af
> hændelserne der ikke er troværdig.

Personlig forekommer mig hele din fremstillingen at være en fortolkning
af Vilmans mail der ikke er troværdig. Det er simpleheten löst pladder.

> Dette ses tydeligt i nedenstående
> citat der efter min vurdering er injurernde og æreskrænkende på et
> spinkelt grundlag. Det må jeg tage klar afstand fra.

Det her er sk "strawman teknik". Selföllelig tar vi alle afstand fra
injurernde og æreskrænkende uttalelser. Jag vurderer at din vurdering
er injurernde og æreskrænkende for Vilman.

> Jeg kan godt forstå at Anne ikke svarer på den slags. Det ville jo
> bare udløse endnu flere fortolkninger og mistænkeliggørelser som hun
> så også skulle svare på.....

Eller ville der uldöses en... dialog? Ole har tidigere snakket om at slå
sin gamle mor, men jag har ikke set nogen som vil forsvare Anne i sak,
hvis det nu var så att Anne ikke kunde snakke for sig själv.

> (Mere generelt er det et vanskeligt spørgsmål hvilke mails man bør
> svare på. Det er ret tidskrævende at svare på mails, og det er ofte
> klogest at prioritere anderledes. Det kan så give usikkerhed i f.eks.
> bestyrelser fordi man ikke rigtig ved hvad der ligger i at nogle ikke
> svarer, mens andre svarer 'for meget'.)
> 
> Hele sagen om mailen til Erik Lange forekommer mig ret uinteressant.

Det er den ikke. Jag syns det er intressant at du finder
forättningsorden vare uintressant. Det skulle forklara dit uintresse for
demokratiske valg till bestyrelsen i din egen forening.

> Det er da en meget fornuftig mail som Anne sendte idet hun bad Erik om
> input til SSLUG til skrivelse om Infosoc.

Ja naturligtvis! Det var et glimrende initiativ.

> Det viste sig så at
> bestyrelsen ikke var enig med Anne - tjah, sådan går det jo tit i
> bestyrelser. Det er da ikke noget problem.

Hvad som viste sig var at Anne insisterede på at hun ikke sendt mailet
till Erik L som bestyrelsemedlem, men som privatperson. Det er et
problem.

Hade du accepteret den slags i DNF hvis Anne hade accepterat dit
erbjudande om en bestyrelsepost i DNF?

> For at hæve os lidt fra andedamsniveauet i bedømmelsen af Annes 
> 'forbrydelser', kunne jeg tænke mig at se dokumentation for at Anne
> har skadet SSLUG udadtil. F.eks. i forhold til myndigheder.

En måde at höje nivåen er at du ikke siger "os" när du mener "meg" og
ikke skrive 'forbrydelser' men konkret hvad du mener.

Konkret mener jag att Annes omfattende utdrag fra bestyrelselisten
skadet sslug i forhold til myndigheder.

(hint: det er det som er dokumentet)

//Erik

> http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2003_01/msg01061
> 
>  > Ja, men jeg synes ikke at det skal med.
>  >
>  > Det vi kalder "kommunikationsproblemer" bunder i uenighed om
>  > foreningens IT-politiske arbejde.
>  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> 
> Det er simpelt hen løgn med uenigheden om foreningens IT-politiske
> arbejde, Anne!
> Jeg er fuldt overbevist om nødvendigheden af det politiske arbejde.
> Men du har ikke forstået at du arbejder sammen med andre mennesker,
> der ikke nødvendigvis har samme indsigt i det du brænder for som du
> selv har.
> Det er ikke et sololøb! Det er ikke et spørgsmål om hvor mange steder
> du kan få dit navn ud. Eller hvor mange mennesker du kan dupere med
> alle dine udenlandske kontakter.
> 
> Hvor er resultaterne af dine rejser? Hvad har SSLUG fået ud af dem?
> Hvad har jeg som medlem fået ud af dem?
> 
> Især mangler jeg information om hvad der sker i EuroLinux-samarbejdet?
> Hvad har du gjort der? Hvorfor? Og hvad fik SSLUG ud af det? Og hvad
> synes SSLUG's partnere i EuroLinux om den nuværende status i Danmark?
> S.U. !!
> 
> Og fri mig for din lange liste over ting du kan gør.
> Det handler ikke om det du gør. Som udgangspunkt gør vi alle det vi
> kan. Det er det du ikke gør. Og de spørgmål du ikke svarer på.
> Det er det det står mellem linierne. Det er din arrogante opførsel.
> 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *