[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Manglende budget for 2003



On Tue, Nov 05, 2002 at 07:45:04 +0100, Keld Jørn Simonsen wrote:

> > No need - http://www.sslug.dk/forening/stadgar/stadgar6/#ss4.5
> 
> Fint nok. Blot lidt problemer med den nye dagsorden, rækkefølde:
> 
> 1.   Årsmötets öppnande.
> 2. Fastsällande av dagordning.
> 3. Val av ordförande för årsmötet.
> 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
> 5. Styrelsens årsredovisning.
> 6. Revisorernas berättelse.
> 7. Fastsällande av resultat- och balansräkning.
> 8. Fastsällande av medlemsavgift för nästa år.
> 
> Jeg synes man skal vælge en dirigent og referent før man 
> godkender at mødet er lovligt indkaldt, og fastlægger dagsordenen.
> Der kan være ting der skal diskuteres og refereres ved begge punkter,
> det er bedst hvis mødeledelsen er på plads inden. 
> 
> Altså punkt 2 ned under punkt 4.

Punkterne er egentlig ikke tænkt som tvungen rækkefølge, men blot
de punkter der skal huskes medtaget. Desuden står lige over punkterne:

 "Det åligger årsmötet att behandla följande punkter :"

"huskelisten" ser ud til at mangle følgende
- valg af referent/sekreterare 
- valg af dirigent skal komme sammen med 1 eller lige efter.
  dvs.  bedre vejledende rækkefølge.

Men vedtægternes 4.5 er formuleret så det er ok at flytte rundt
på rækkefølge og tilføje ekstra punkter på en given årsmødedagsorden.



-- 
mvh Frank Damgaard  | 



 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *