[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Hjemmeside: Fra ris til ros.At 09:48 AM 8/23/02, Jesper Krogh wrote:
In article <sslug@sslug>, Erik Lange wrote:
> At 09:16 AM 8/23/02, Jacob Sparre Andersen wrote:
>
> >Forslaget om at bruge Dublin Core-metadata på websiderne
> >synes jeg godt om, og det er der så vidt jeg kan se ikke
> >noget problem i. Findes der nogle regler for hvordan Dublin
> >Core afbildes til brev- og artikelhoveder (SMTP og NNTP)?
> >Eller skal vi til selv at finde på hvilke felter folk skal
> >føje til deres breve, for at kunne styre metadataene på
> >siderne med deres breve i postarkivet?
>
> Hm.. jeg ser ikke det store behov for at lave om på mail-arkivet - det
> fungerer jo perfekt som det er.


Jeg ville meget gerne have en søgning i mailarkivet der dels ratede
efter hits og dels efter alder. Jeg er træt at at kigge på 3 år gamle
løsninger når det er installationsbug i en ny distribution jeg kigger
efter løsning til.

Men desværre kan jeg ikke rigtigt se en nem måde at gøre dette på.

Dato'en kan sagtens føres automatisk over i et DC-index:


4.7. Dato
Label: DC.Date
Elementbeskrivelse: Udgivelsestidspunktet: dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen.
En sådan dato bør ikke forveksles med en der vedrører ressourcens emnemæssige afgrænsning og som kun ville være tilknyttet ressourcen hvis det intellektuelle indhold på en eller anden måde omfatter denne dato. En udgave af den danske grundlov skal således ikke dateres hverken 1849 eller 1953, men den dato, som den er lagt på nettet.
Retningslinier for indhold:
Anbefalet praksis er formen ÅÅÅÅ-MM-DD, således som defineret i: Date and Time Formats (based on ISO 8601), W3C Technical Note [http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime]. Det betyder at datoen 15. november 1950 skrives således: 1950-11-15. Hvis den fulde dato ikke kendes, kan måned og år (ÅÅÅÅ-MM) eller kun år (ÅÅÅÅ) anvendes.
Der kan anvendes mange andre former, men de kan være svære at "læse" for såvel brugere som software.
Eksempel:
<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998-02-16">
og <META NAME="DC.Date" CONTENT="1998-02">
og <META NAME="DC.Date" CONTENT="1998">


Dette ville dog kun være dato'en for hvornår mailen er sendt til arkivet - og det er ikke den du egentlig er ude efter.

Det er derimod "DC.Coverage" du har brug for, som det nok vil kræve en manuel behandling at få med...

4.14. Dækning
Label: DC.Coverage
Elementbeskrivelse: Geografisk og/eller tidsmæssig dækning af det intellektuelle indhold i ressourcen.
Geografisk dækning refererer til det geografiske område eller sted ressourcen omhandler. Tidsmæssig dækning refererer ligeledes til indholdet i ressourcen og ikke til hvornår den blev skabt eller blev gjort tilgængelig (sidstnævnte hører ind under datoelementet).
Retningslinier for indhold:
Der er endnu ikke internationalt nogle faste regler for hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent og enkel information som brugeren kan tolke.
Eksempler:
<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Skandinavien">
og <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Middelalderen">
og <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1997">
og <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1950’erne">


Antal hits er ikke med i Dublin Core... dem skulle man så i givet fald hente fra log'en...

Hilsen,
Erik 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *