[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ANNOUNCE] Referat af medlemsmøde den 11.08.2002On Tue, 13 Aug 2002, Hanne Munkholm wrote:

> Referat af SSLUG medlemsmøde søndag den 11. august 2002

> Punkt 4.5
>  Det åligger årsmötet att behandla följande punkter :
>  1. Årsmötets öppnande.
>  2. Fastsällande av dagordning.

Hvem skal være ordstyrer til det punkt?

>  3. Val av ordförande för årsmötet.

Jeg foreslår 2 og 3 byttes om.

>  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
>  5. Styrelsens årsredovisning.
>  6. Revisorernas berättelse.
>  7. Fastsällande av resultat- och balansräkning.
>  8. Fastsällande av medlemsavgift för nästa år.
>  9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
>  10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
>  11. Val av revisorer.
>  12. Val av valberedning.
>  13. Stadgeenligt inkomna motioner.
>  14. Övriga frågor.
>  15. Årsmötets avslutande.

Ellers meget fint.

> IT-politik
> ==========
> Grove: Man kunne forsyne indlæg på SSLUG-itpolitik med en
> fodnote hvor der står: "Dette er ikke nødvendigvis SSLUG's
> holdning".

Dette er en fremragende ide. Teksten skal sikkert files lidt til, for
uvilkårligt kommer jeg til at tænke: "Jammen hvad er så SSLUGs holdning?".

Nyt forslag: "Eventuelle holdninger i dette brev kan ikke tages til udtryk
for SSLUGs officielle holdning. SSLUGs officielle tegnes af bestyrelsen."

Og så vil det være rimeligt, at bestyrelsen til mange ting har holdningen:
"Det har vi ikke nogen holdning til." Netop for at undgå, at bestyrelsen
skal sætte sig ind i alt for meget.


/Ole
-- 
Gør noget ved spam: Send det til sslug@sslug
http://www.net-tjek.dk/ehandel/indh1.htm 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *