[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra årsmødet.
Referat fra SSLUG årsmøde d. 1 december 2005


1. Gitte Wange åbner, byder velkommen

2. Peter Toft valgt som ordstyrer.

3. Jesper Krogh valgt som referent.

4. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

5. Justeringspersoner valgt.

  - Heine Larsen og Poul-Erik Hansen

6. Formand Gitte Wange fremlægger bestyrelsens beretning.

  - Se præsentation på
   http://www.sslug.dk/moede/medlems/2005-12-01/beretning/

  - Peter Toft fortæller lidt om opgradering af SSLUG-maskinen.. noget
   med kaffe og IRC. Peter Toft, Kristian Vilmann og Henrik Størner
   har opgraderet www.sslug.dk med solid hjælp fra Jacob Sparre
   Andersen og Frank Damgaard - hvor koordinationen skete via IRC. Da
   cdrom-drevet var defekt, skete installation af Debian via et par
   floppy disketter og snart efter kørte resten via net-installation.
   Vi fik drukket en masse kaffe den dag men ved aftentid var vi
   reelt færdige :)

  - Debat om "SSLUG i fremtiden".
   Gitte siger at aktiviteten på mailinglisten er steget gennem det
   år.

  - Peter Toft sørger for at få debatten skubbet til under
   stemmeoptællingen.

  - Peter Makholm fortæller om udbrændthed.

  - Poul-Erik Hansen påpeger at der også er flyttet møder ud af SSLUG.

  - Phillip Bøgh vil gerne have samlet kræfterne.

7. Revisorens beretning.

  Peter Toft fremlægger regnskabet. Med underskrift fra revisorer.
  Peter starter med at strø hele SSLUG's formue ud over gulvet.
  Peter påpeger at de 10 danske kroner ikke er "likvid kapital", da den
  er fastlimet i "pengekassen" og der er derfor ikke tænkt på aktive
  investeringer. Peter får også klemt en tak til Erik Josefson ind.
  Peter fortæller om de 10 finske mark og problemstillingen med dem.
  Revisorerne havde ingen negative bemærkinger til regnskabet.

  Peter har problemer med projektoren og Heine siger at hvis man ikke
  bruger 1024x768 så er der næsten garanti for at det ikke virker godt
  med projektor.

8. Godkendelse af Regnskab.

  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

9. Godkendelse af medlemsafgift.

  Medlemsafgift fastsat til 0,- DKK/SEK/EUR

10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.

  Bestyrelsen 2004 erklæres ansvarsvarsfri for perioden op til
  31 december 2004.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
  De forskellige kandidater præsenterer sig selv.
  - Peter Toft præsenterer Gitte Wange
  - Peter Toft præsenterer Jacob Sparre Andersen

 Valgt:
  Jesper Krogh
  Mikkel Mondrup Kristensen
  Gitte Wange
  Kurt Frederiksen
  Håkan Kvist
  Jacob Sparre Andersen

 Suppleant:
  Phillip Bøgh
  Donald Axel

 Se valgresultat på:
  - http://www.sslug.dk/moede/medlems/2005-12-01/endeligt-resultat.html

12. Valg af revisor.

 Hanne Vilmann og Niels Holger Pedersen blev valgt som revisorer.

13. Valg af valggruppe.

 Keld Jørn Simonsen
 Frank Damgaard
 Peter Toft

14. Mødeplanlægning - Hvordan får vi det til at fungere bedre?

 Keld Jørn Simonsen var ordstyrer under disse punkter.

 - David Darville: Hvilket teknisk niveau?
 - Sune Vourela: Alle
 - Peter Makholm: .. tekniske foredrag på lavt niveau.
  Det er vigtigt at få begyndere til at markere niveauet.
 - Jesper Krogh: Der er p.t. ikke planlagt møder.
 - Keld Jørn Simonsen: Udadvendte aktiviteter .. også politiske og
  projekter. Se projektforslag på -forening.
 - Poul-Erik Hansen: Lisp, Ada... ud i sandet?
  Sandkasse i centrum af København.
 - Phillip Bøgh: Århus lug-model, start med en times _teknisk_
  foredrag, dernæst noget mere bredt. Også politisk fokus.
 - David Darville: Der vil altid være nogle der ved mere. Det skal man
  ikke være skræmt over.
 - Peter: Også pædagogiske, "target brugeren".
 - Peter Makholm: SSLUG er en hård forsamling, der skal ikke-eksperter
  til at holde foredrag.
 - Keld Jørn Simonsen: Bestyrelsen bør se på det. Træk evt. på
  Roskildes erfaringer.
 - Niels Elgaard: Også eksterne foredrag.
 - Erling Sjørlund: Man bliver altid postivt modtaget.
 - Arne: Det er vigtigt at få folk til at komme med noget nyt.
 - Steen Jensen: I njlug var der et "aktivt" miljø på universitetet.
  Møder hver mandag. Der skal stadig være ildsjæle. Og der skal være
  plads til det hele.
 - Peter Toft: Det er vigtigt at vi snakker sammen. Folk har ideerne,
  brug dem. Opfordrer bestyrelsen til at få debatter igang.
 - Peter: Skim novice-listen for begynderemner og "target" dem.
 - Keld Jørn Simonsen: Videooptagelse vil være ok.
 - Peter Makholm: Hvilket møde tænker i tilbage på som det bedste møde?
  - Størners gemmengang af kernen.
  - Linux Vserver
  - Installations aftener
  - I kulturcafeen.
  - Don't try this at home.
 - Mikkel Mondrup Kristensen: Der er 3 års fødselsdag i sandkassen i
  Januar. Bedre til at smide ideerne ud på listerne. (p.t. den første
  16 ports switch er ved at være for lille). Der kommer sågar folk fra
  København til sandkassemøderne.
 - Erling Sjørlund: Der kommer også fremmede mennesker. Meget
  forskelligt (PostgreSQL, økonomisystemer,.. )
 - Peter Toft: Vi bør rydde op indenfor de næste par minutter.
 - Keld Jørn Simonsen: Vi rydder op nu og sætter os ud i centerhallen.
 - Rolf Larsen: Det kan være svært at skaffe lokaler i
  Københavnsområdet.
 - Keld Jørn Simonsen: Symbion vil (næsten) være til rådighed som det
  passer os. Ellers Prosa, Magisterforeningen, Handelshøjskolen.
 - Peter Makholm: Det er vigtigt at der kommer folk fast til møderne.
  Tilmelding til møderne? Og få forventningsniveauet ned, måske
  småforedrag?
 - Poul-Erik Hansen: Nye lokaler.. fokusér evt. på placering på
  s-tognettet. Nørreport vil være et hit.
 - Keld Jørn Simonsen: Der er lidt i Studiestræde. Prosa.. evt.
 - Morten Therkildsen: Annoncér bredere.. få flere med, så er der flere
  der har lyst til at holde foredrag.
 - Jesper Krogh: Husk også placeringen af nærmeste sted at drikke en øl
  bagefter.
 - Phillip Bøgh: Vi kan godt være i kulturcafeen.
 - Mikkel: Successen har nok være at der har været åbent.

15. Websiden - Etablering af udvalg til dette.

 - Gitte Wange giver status for websiden.
   Det ville være rart at der var nogle der tog ansvar.
   Deltag på sslug-web
 - Peter Toft: SSLUG-maskinen er blevet opdateret, kompleksiten er
  stor.
 - Frank Damgaard: PHP og Perl er mere simplet en Python, evaluer
  eksisterende systemer.
 - Phillip Bøgh: Uddel opgaverne.. vil gerne lave PR for SSLUG.
 - Peter Toft: Open Source projekter virker først efter version
  0.8-0.9.. Det kræver et benarbejde at få det igang fra starten.
 - Frank Damgaard: Newsportal var bedre da det var PHP.
 - Keld Jørn Simonsen: Vi har en google-rank på 7, (er ret godt).
   KLID har et foredrag om Typo3.
 - Gitte Wange: Det står enhver frit for at lave en ny side.
   Pas på med at lave et administrativt helvede.
 - Steen Jensen: Indholdet er vigtigt.. alle skal have lov til at
   skrive noget.
   Der skal også vedligeholdes en side.
 - Phillip Bøgh: Alle skal kunnne bruge det. Mht. udbredelse så er det
   vigtigt
   at nye brugere kan finde os.
 - Keld Jørn Simonsen: Det er vigtigt at hverve medlemmer. Hellere
   indhold end at det skal være flot og smart.
 - Peter Toft: Har vi ikke det vi skal bruge idag. Smid
   mødehåndteringen i wikien. Emailarkivet genererer sig selv. .. så
   er der nyheder og artikler tilbage og der er vi ikke dygtige nok.
   For lidt indhold.
 - Sune Vourela: Det skal bare være simpelt og ligetil.
 - Phillip Bøgh: Projekter.. henvis også til andre projekter.
 - Keld Jørn Simonsen: Regeringen taler om et open source laboratorium.
   Der kunne vi prøve at være med.
 - Peter Toft: Noget af det stærkeste vi har er SSLUG-announce, husk
   nyhedsbrevene.
 - Steen Jensen: Sørg for at holde sslugs hjemmeside opdateret også med
   opdateringer af nye ting.
 - Keld Jørn Simonsen: SSLUG-announce ér stærkt.
 - Frank Damgaard: Smid sslug-announce over i sidste nyt.
 - Peter Toft: Nem vej til at få nyheder ind. Gerne automatisk.
 - Niels Elgaard Larsen: Hjemmesiden er speciel.. lad være med et smide
   nyheder ud der ikke er interessante for medlemmerne på -announce.
 - Peter: Firefox .. ?

16. Indkomne forslag.

 - Der var ingen indkomne forslag.

17. Evt.

 - Peter Toft har overleveret kasserermappe og kassebeholdning til
  Jesper Krogh.

18. Årsmødet afsluttes.

  Mødet afsluttedes 22.30


-----

Referatet er godkendt d. 13 december 2005 af Heine Larsen og Poul-Erik
Hansen.


-- Jesper Krogh

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *