[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Nyhedsbrev februar 2005--------------------------
Indhold i dette nyhedsbrev
--------------------------
* LinuxForum 2005
* "Alt om Data" udsender "Alt om Linux"
* Svenske hyggemøder
* Hyggemøder
* Mandags-hygge
* Wiki
* Peter Toft i bestyrelsen
* Sponsorer søges


---------------
LinuxForum 2005
---------------
Nu er der kun 1,5 uge til LinuxForum. Det tegner allerede
nu til at årets LinuxForum-konference bliver en stor ting
for alle BSD-/Linux-/UNIX-/Open Source-interesserede
folk. Der er nu over 2000 tilmeldte til konferencens to dage.

Det kan også forventes at der kommer vigtige annonceringer ved
konferencen, ud over den perlerække af foredrag
og brugergrupper mv. som LinuxForum 2005 tilbyder.
Køb din(e) billet(ter) på http://www.linuxforum.dk/2005/billet/

LinuxForum afholdes i samarbejde mellem DKUUG, BSD-DK og SSLUG.

Brugergrupper:
..............
Nu kan vi også annoncere den lange række af brugergrupper som
vil have en stand ved LinuxForum:
* BSD-DK
* CAcert.org
* CPH.pm
* DK-TUG
* DKUUG 	
* FundaUsers
* FSF Europe
* IT-Politisk Forening
* KLID
* OpenBeer
* SSLUG
* SunSITE
* The Camp
* ZUG:DK
* Århus UNIX User Group

Sponsorer:
..........
Pt. er det en glæde at præsentere
* Novell er hovedsponsor og sponsorerer poser.
* Hewlett Packard som sponsorerer T-shirts.
* GratisDNS
* Klarälvdalens Datakonsult AB
* Dell Danmark
Det er endnu muligt at blive sponsor for LinuxForum 2005.
Kontakt <sslug@sslug> snarest.

Program:
........
Nu foreligger programmet for fredag og lørdag:
* http://www.linuxforum.dk/2005/program/fredag.shtml
* http://www.linuxforum.dk/2005/program/loerdag.shtml
Bemærk at der er gjort plads til hele tre timers
foredrag med Bruce Momjian "Mastering PostgreSQL administration".
Der kan blive få justeringer i programmet, så følg gerne
http://www.linuxforum.dk/2005 løbende.

SSLUGs stand ved LinuxForum:
............................
Kom og besøg SSLUG's stand lørdag den 5. marts. Der bliver
mulighed for at få sig en Linux-skive med hjem.

---------------------------------
Alt om Data udsender Alt om Linux
---------------------------------
Bestyrelsen ønsker på opfordring fra et SSLUG-medlem også at
gøre medlemmerne opmærksomme på at månedsbladet "Alt om DATA" netop har
udsendt et særnummer "Alt om Linux". Særnummeret er et godt
initiativ fra Alt om DATA, der jo i mange år har haft faste indslag
om Linux og open source. Initiativet vil helt sikkert gavne miljøet
ved at udbrede kendskabet til Linux og open source.
Se mere på http://surl.dk/g8/ (denne URL går videre til en meget lang URL)


------------------
Svenska hyggemöten
------------------
Aktivitetsnivån är som bekant inte hög i SSLUGs östra domäner...
Har du några idéer/önskemål om vad SSLUG ska have för aktiviteter på den
rätta sidan av sundet?
Vill du hjälpa till med att organisera hyggemöten eller vill du bara
dricka kaffe?
Skriv till styrelsen <sslug@sslug>, så samlar vi styrkorna och
sätter igång.


----------
Hyggemøder
----------
Mødeplanlægningen er gået lidt i stå. Der mangler emner og talere.
Bestyrelsen har snakket om at lave et decideret mødeudvalg bestående af
en 4-5 personer, hvis formål er at sørge for der er møder i kalenderen
så vores faste mødedage er dækket ind (2. tirsdag i måneden i Symbion og
3. torsdag i måneden på NBI).
Skulle du ha lyst til at deltage i sådan et udvalg, så skriv til
bestyrelsen <sslug@sslug> så samler vi folk sammen og får sat
det igang.


--------------
Mandags-hygger
--------------
Den første mandag i hver måned er vi begyndt at mødes i Symbion til
generel nørd-hygge. Folk hiver deres maskiner med og får hjælp hvis de
har problemer med den, der bliver leget med forskellige programmer,
drukket en masse kaffe og hyggesnakket. I marts mødes vi ikke pga
LinuxForum.


----
Wiki
----
* SSLUG har fået sat en wiki op på http://wiki.sslug.dk/ Her bliver der
   skrevet om alt fra møder og lokale grupper til forskellige OSS'er og
   webforum.


------------------------
Peter Toft i bestyrelsen
------------------------
* Peter Toft anmodede i december bestyrelsen om indtil
   videre at blive erstattet af suppleant Frank Damgaard i
   bestyrelsesarbejdet pga. svær sygdom i nær familie.
   Peter har været afløst siden december, men er med igen nu.


---------------
Sponsorer søges
---------------
* En USB-harddisk til installationsarrangementer.
  Har du mulighed for at sponsorere dette til SSLUG
  så kontakt venligst <sslug@sslug>

På bestyrelsens vegne

-- 
Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://pto.linux.dk

LinuxForum 2005 - det bliver bare godt. http://www.linuxforum.dk 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *