[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Medlemsmøde den 9. marts i SymbionDette er endelig dagsorden for medlemsmødet.
Efter mødet er der hygge samt uddeling af live-cdrom'er se nederst.


Medlemsmøde i Symbion lokale M4 (Fruebjergvej 3, 2100 København Ø)
tirsdag 9. marts 2004 kl. 19:00 til senest 22:00

Forslag til dagsorden:

  1. Medlemsmötets öppnande.
  2. Val av ordförande för årsmötet.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

  5. Fastställande av resultat- och balansräkning 2002
  6. Revisorernas berättelse 2002
  7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2003
  8. Revisorernas berättelse 2003

  9. Vedtægtsændring §4.4
   "Dagordningen skall offe före mötets början."
  ændres til
   "Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början."

 10. Ingen inkomna motioner. (punktet bortfalder)

 11. Övriga frågor.
 12. Årsmötets avslutande.

Til punkt 9: http://www.sslug.dk/forening/stadgar/stadgar8/#ss4.4
Fejlen er allerede opstået på forslaget:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2000-11-25/valg/forslag


Henrik Ræder Clausen's har givet SSLUG de overskydende cdrom'er
fra BOF på Linuxforum om Live CD distributioner.
Disse vil blive uddelt på medlemsmødet.

Der er en del Knoppix 3.3 DA og Mandrake Move downloadversion,
samt nogle enkelte Dappix, Knopzilla og DyneBolic Gnu/linux.
-- 
mvh Frank Damgaard - sslug@sslug  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *