[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Nyhedsbrev, februar 2004Nyhedsbrev februar 2004

Generelt:
---------

* Projekt Runeberg søger dansk hjælp med indeksering og korrekturlæsning af
 Salmonsens konversationsleksikon (2. udgave), som de er gået i gang med at
 scanne. I Projekt Runebergs digitale bibliotek findes også »Dansk
 biografisk Lexikon« (1. udgave) som er helt indekseret, men stadig har
 brug for korrekturlæsning.

* Linuxworld gratis til SSLUG's medlemmer
 Bestyrelsen har fået tilbud om at SSLUG's medlemmer gratis kan modtage
 det svenske linuxblad Linuxworld. Præcist hvordan bestilling skal foregå
 er ikke afklaret endnu. Der vil komme nærmere oplysninger når det er på
 plads.

* Nordic Perl Workshop
 Copenhagen Perlmongers afholder en perlworkshop den 27. - 28. marts
 i Symbion. Prisen er 500 kr og tilmelding sker på http://perlworkshop.dk/

* Kombinerede medlems- og visitkort
 Bestyrelsen er blevet kontaktet af PB Tryk & Grafik, der gerne vil trykke
 kombinerede medlems- og visitkort for os. Vi regner med at udskrive en
 designkonkurrence, når de tekniske detaljer omkring tilbuddet er på plads.


Forening:
---------

* Medlemsmøde den 9. marts i Symbion
 Der bliver afholdt medlemsmøde den 9. marts klokken 19.00 i Symbion. 
 På programmet er blandt andet fremlæggelse af regnskaber og en enkelt
 vedtægtsændring.

 Indkaldelsen kan ses på:
 http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2004_02/msg00003
 
* Ændringer af moderationsholdet
 Holdet der godkender indlæg til sslug.announce og sslug.job er blevet
 ændret således at Klavs Klavsen træder ud af holdet og Jacob Sparre
 Andersen træder til. Vi mangler moderatorer der snakker svensk.

* Styrkelse af adminholdet på tyge.sslug.dk
 Björn Nilsson er kommet med på holdet der administrerer tyge.sslug.dk.
 Da Tyge i lang tid har stået i Björns serverrum på NBI har han længe
 hjulpet til med maskinen, men nu er han også med på administratorlisten.


Bestyrelsen:
------------

* Ændringer i bestyrelsen
 Klavs Klavsen er den 4. februar midlertidigt udtrådt af bestyrelsen af
 tidsmæssige grunde. Jacob Sparre Andersen overtager Klavs' plads i
 bestyrelsen samt kasserer-posten indtil Klavs genindtræder.


Bog:
----

* Er »Linux - Friheden til at vælge ...« kun for SSLUG-medlemmer?
 Jacob Sparre Andersen har startet en diskussion om hvordan vi kan åbne
 linuxbog-projektet mere for folk der ikke er medlem af SSLUG:

 http://www.sslug.se/emailarkiv/bog/2004_02/msg00056


It-politik:
-----------

* Dansk høring om kompromisforslag til patentdirektivet
 På trods af ret kort tid fik SSLUG skrevet et høringssvar vedrørende
 det irske formandsskabs forslag til et direktiv om softwarepatenter.
 En tak til Carsten Svaneborg, Erik Josefsson, Gitte Wange, og dem der
 kom med kommentarer på sslug.itpolitik, der alle lavede et stort 
 arbejde. Hele høringssvaret kan læses på:

 http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2004_02/msg00113

* Svensk høring om Softwarepatenter:
 Det svenske justitsministerium har indbudt os til konsultationsmøde
 angående computerrelaterede opfindelser den 9. marts. Diskussionen
 foregår på:

 news://news.sslug.dk/sslug.patentdirektiv

* Dansk høring om en offentlig it-referenceprofil
 SSLUG er blevet bedt om at skrive en kommentar til en høring om en dansk
 fællesoffentlig it-referenceprofil.

  Referenceprofilen er tænkt som en fællesoffentlig ressource til
  brug ved planlægning og udvikling af offentlige it-projekter.
  Referenceprofilen indeholder beskrivelser af og en stillingtagen til
  udvalgte standarder, teknologier og protokoller, som ønskes anvendt
  og understøttet i forbindelse med udbygningen af digital forvaltning
  i Danmark. [fra høringsoplægget]

 Fristen for at indsende kommentaren er den 1. maj, men bestyrelsen skal
 gerne have mulighed for at gennemlæse høringssvaret forinden. Følg med
 på sslug.itpolitik:

 http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2004_02/msg00131

* Valgmøde i forbindelse med Europaparlamentsvalg:
 I lighed med valgmødet til sidste danske Folketingsvalg vil vi
 forsøge at afholde et it-politisk valgmøde. Erik Josefsson prøver at
 arrangere mødet til engang i maj måned.


Møder i den kommende tid:
-------------------------

Det har gået lidt trægt med at arrangere hyggemøder den seneste tid.
Der er derfor endnu ikke helt fastlagt emner for møderne i marts.
Vi regner dog med at holde møder på følgende datoer:

* 2004-03-05: LinuxForum (Business Day)
* 2004-03-06: LinuxForum (Teknisk)
* 2004-03-09: Medlems- og hyggemøde (Symbion)
* 2004-03-18: Uplanlagt hyggemøde (NBI) 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *