Recension:

af Anthon Vagn Jensen

                                                         Mark G. Sobell:

        A Practical Guide to Linux


Det går hurtigt i computerverdenen i almindelighed , og i Linux samfundet i særdeleshed. Hvad der i går var sidste nyt, blir i morgen forældet.

Dette gælder også Linux bøger for begyndere. Matt Welsh's to bøger "Installation and Getting Started" & "Running Linux" (sammen med Lar Kaufman) har i flere år formodentlig været det bedste på markedet, ja, været standard litteraturen, når begynderen skulle læse om operativsystemet. En ulempe ved de to bøger er imidlertid, foruden at de begge har nogle år på bagen, at de forudsætter noget kendskab til UNIX i forvejen. Matt Welsh fremfører jævnligt, at læseren bør skaffe sig noget mere litteratur om UNIX.

Sidste år kom der så en ny introduktion til Linux fra Mark G. Sobell:"A Practical Guide to Linux", der slår de to med et par hestehoveder som begynderens første introduktion til Linux. "A Practical Guide to Linux" forsøger at få det hele med, Linux såvel som Unix, ja mere end det - den forsøger også at få Jessica Hekman's "Linux in a Nutshell"  med - i Light udgave - ved at have et fyldigt opslagsafsnit.

Da Linus Torvalds, Linux's fader, i efterårssemestret 90 som et led i sin uddannelse deltog i et kursus på universitet i UNIX operativsystemet, var en af grundbøgerne "A Practical Guide to Unix" af Mark G. Sobell. Samme Sobell har altså nu skrevet en bog om den UNIX klon, som denne læser af hans UNIX bog har lavet. Linus Torvalds anbefaler selv bogen i det forord, han har skrevet til den, og han fortæller også kort om den første del af Linux's historie.

Murstensroman

"A Practical Guide to Linux" er en gevaldig svend - den er på mere end 1.000 sider. Allerede indholdsfortegnelsen signalerer bogens grundighed: først er der en enkelt side med en kapiteloversigt, og så følger en detailleret indholdsfortegnelse over 24 sider. Bogen er delt op i to hovedafsnit: en introduktion til Linux på 600 sider (denne introduktion kræver  ikke kendskab til UNIX i forvejen), og en opslagsdel med omtale af knapt hundrede af de mest almindelige bruger værktøjs programmer.

Hvert enkelt kapitel indledes med en oversigt over kapitlets indhold. Advarsler fremtræder som særligt markerede, og enkelte afsnit er mærket med "Optional"; de er beregnet for den læser, der kender en smule til Linux. Hvert kapitel afsluttes med er resume, i mange tilfælde med en skematisk opstilling over kommandoer, parametre etc, der er behandlet i kapitlet; der er opgaver til alle kapitler.

Første kapitel fortæller lidt om baggrunden for Linux, og beskriver kortfattet operativsystemet. Derefter skulle man jo så vente et kapitel om installation. Imidlertid mener Sobell, at da der er forskel på distributionerne, og da en distribution, der er sine småpenge værd, jo alligevel kommer med en installationsvejledning, ligger det udenfor bogens rammer, så andet kapitel går direkte igang med at forklare de første skridt med Linux: forklaring på begreberne Superuser, login, virtuelle consoller, & GUI (grafisk bruger flade); hvor får man mere at vide? - med man eller xman, der viser systemmanualerne, og med info, der fortæller om systemet. De første filer skrives med editoren joe, der bliver beskrevet på flere sider.

Dernæst følger en grundig gennemgang af omkring 30 af de mest benyttede værktøjer til Linux, de demonstreres med praktiske exempler, og i det følgende kapitel beskrives filsystemet i Linux.

Så følger et kapitel om, hvorledes man bruger nogle af mulighederne i shell, kommandofortolkeren, generelt. Herefter gennemgås i næste kapitel X window systemet, den mest almindelige grafiske bruger brugerflade til Linux; som exempler på X window typer gennemgås fvwm, en gratis windowsmanager, der ligger til grund for de mere moderne fvwm2 & fvwm95 managers, & Motif, en kommerciel windows manager. Netværk & internet er emnet for det følgende kapitel. De almindeligste netværktøjer gennemgås med praktiske exempler på brug.

Der er viet et kapitel for sig selv til editoren vi, og et til editoren emacs. Læseren er altså nu i stand til selv at lave sine egne shell scripts, enten med den enkle joe, med rædselen vi, eller med monsteret emacs, og de næste fire kapitler i bogen omhandler shells. En shell, en skal, er en slags kommandofortolker, og et shell script i Linux svarer groft sagt til en batch fil i DOS. I Linux findes der flere forskellige sådanne kommandofortolkere. Først fortæller bogen om bash (Bourne Again Shell) generelt, så shell programmering med bash, dernæst programmering med tcsh, der er en shell med C-agtig syntax & kommandoer, og tilsidst de knapt så almindelige shells zsh, ksh, & pdksh.

Det almindeligste programmeringssprog under Linux er C, og Linux er i sig selv hovedsageligt skrevet i C. Kapitlet "Programming Tools" er ikke en introduktion til C som programmerigssprog, men forklarer, hvorledes man laver exekverbare programmer ud af kildetext filer, fejlsøger og -retter dem. Kilde text håndtering af mere kompliceret karakter beskrives med brug af værktøjerne RCS (Revision Control System) & CVS (Concurrent Versions Systems), så læseren får et indtryk af, hvorledes man kan udvikle programmer under Linux. i mere komplexe miljøer

Når Linux systemet så kører, skal det vedligeholdes. Det sidste kapitel i bogens gennemgang af Linux beskæftiger sig med system administration. Kapitlet gennemgår, hvorledes systemet starter, vedligeholdelse af et enkeltbruger system & flerbruger systemer, nedlukning af systemet, installation af nye programmer & printere, den nødvendige periodiske vedligeholdelse (backup, bruger administration, installation af nye programmer), hvorledes man forhindrer og retter problemer, og hvordan man håndterer systemnedbrud.

Linux in a Nutshell Light

Når man vil udføre en eller anden kommando, og ikke kan huske, hvad programmet eller værktøjet, der skal bruges, hedder, finder man det i bogens opslagsdel. Først i denne mere end 250 sider store del er der en skematisk oversigt over de almindeligste kommandoer, magen til de skemaer, der afslutter kapitlerne i første del af bogen, ordnet efter funktion (1). Resten af opslagsdelen beskriver brugen af disse kommandoer, ordnet rent alfabetisk. De enkelte kommandoer behandles på fra et par sider, til over tyve for de mere komplicerede. Syntaxen for kommandoen vises, der gives et resume af kommandoens funktionsmåde, de almindeligste argumenterne beskrives, nogle forskellige options nævnes og forklares, brugen af kommandoen diskuteres, der er bemærkninger til kommandoens brug, og behandlingen af hver enkelt kommando afsluttes med flere instruktive, kommenterede exempler.

Bogens første appendix er en gennemgang af "Regular Expressions", mønstergenkendelse til brug med en række forskellige programmer (bl a vi, emacs & grep). Appendix B har titlen "Help!"og giver anvisninger på, hvordan begynderen finder hjælp på sin egen Linux box og fra Internettet, hvordan man henter filer hjem og installerer programmer, vist  med et par praktiske exempler.

Man kan køre andet end Linux programmer på sin Linux box med emulator programmer. Et appendix fortæller om dosemu, om wine & wabi, der er Microsoft Windows emulatorer, om executor, der emulerer Macintosh  og om iBCS, en kerne udvidelse til Linux, der tillader at køre nogle programmer fra SCO UNIX.

Med forskellige UNIX systemer kan der være problemer med at bruge programmer fra et system på et andet. I et forsøg på at skabe en fælles standard arbejder en gruppe under IEEE med POSIX (Portable Operating System Interface), og bogens sidste appendix beskriver nogle af trækkene ved disse standarder.

Bogen afsluttes med et ordforklarings afsnit og et fyldigt index.

Til små pingviner på march

"A Practical Guide to Linux" er en let tilgængelig bog om Linux, formodentlig den bedste begynderbog idag. Den har alt det grundlæggende om Linux med. Det er godt nok uvanligt i en begynderbog, at der ikke er noget afsnit om installation, men Mark G. Sobell's argumenter, at et sådant afsnit hurtigt ville være forældet, at alle gode distributioner alligevel har den nødvendige dokumentation, er reelle nok. Til gengæld er de øvrige emner så meget des mere udførligt behandlet, uden at det dog bliver langtrukkent. Bogen er skrevet i et letlæseligt engelsk, og de mange illustrationerne gør, at de 1000 sider ikke virker overvældende. Illustrationerne er med til at gøre emnerne let forståelige, de mange skemaer, tabeller, figurer & screenshots gør stoffet overskueligt. At der så er et par smuttere imellem (billeder af mus & tastatur er overflødige, for det er ikke en bog for den totalt PC fremmede), det må man undskylde. Læseren kommer hurtigt igang, editoren joe bliver introduceret tidligt, og den er let at bruge. Når læseren har fået det grundlæggende kendskab til Linux, kan han læse de afsnit, der er mærket "Optional", og som er for lidt øvede.

Det er let at finde rundt i "A Practical Guide to Linux" ved hjælp af den udførlige indholdsfortegnelse og det omfattende index. Skemaerne i slutningen af de enkelte kapitler har sidehenvisninger til der, hvor emnet behandles i kapitlet, men desværre kun i de første kapitler i bogen. Det må være en fejl, at det ikke er gennemført hele første del ud. Opgaverne mangler en facitliste, til gengæld kan man slippe for at indtaste de mere fyldige exempler fra selve kapitlerne, for de kan downloades fra Sobell's hjemmeside, hvor man også finder en side med rettelser til bogen.

Det er fortrinligt, at man i starten af opslagsdelen kan søge under funktion, og dermed finde den kommando, man skal bruge, med angivelse af den side, hvor den er beskrevet. Blot skade, at nogle få kommandoer kun findes i selve opslagsdelen under andre, beslægtede kommandoer.

Når de forskellige shells, og programmering i dem, er så grundigt behandlet, kan det undre,at der ikke også er et afsnit om Perl programmering, eftersom Perl samler blandt andet C & de forskellige shells styrker i eet script sprog.

Med en mere kompakt grafisk udformning, og med udeladelse af en del af illustrationrne kunne bogen såmænd godt gøres et par hundrede sider mindre, men netop den luftige grafiske opsætning gør bogen indbydende.

At bogen, således som anført på omslagets bagside, også skulle bidrage med nyt for Linux kendere er nu nok tvivlsomt, men på trods af de nævnte mangler er bogen absolut anbefalelsesværdig.til begynderbrug -  dertil er den fremragende. Henry White er gået over til at bruge bogen i sit Basic Linux Training online kursus , tidligere brugte han udelukkende Welsh & Kaufmann. Der er ikke tvivl om, at "A Practical Guide to Linux" sammen med en let installeret & veldokumenteret distribution nok vil kunne sende flere pingviner afsted på march.
                                                                                                                                                                                       avj fecit
Mark G. Sobell: "A Practical Guide to Linux", Addison-Wesley 1997, 1015 sider

ISBN 0-201-89549-8

Bogladepris kr. 480,-Bogen fås med rabat for DKUUG & SSLUG medlemmer gennem DKUUG (priserne på DKUUG's side er excl moms).


Noter:

(1) I bunden af indholdsfortegnelsen på Sobell's hjemmeside er der en oversigt over de kommandoer, der er med i opslagsdelen.