Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök
 

Bøger, web-artikler og andre historier

Bøger

Artikler, historier og lignende

Se også Links til diverse online artikler

Dokumentation

Postscript dokumentation

Här finns länkar till dokumentation som är relevant för UNIX. Många av dokumenten är i PostScript-format, dvs. i första hand avsedda att skrivas ut på en laserskrivare (på skrivare som inte förstår PostScript kan man skriva ut dokumenten med hjälp av ghostscript). Vissa av dem kan med fördel behandlas med psutils innan de skrivs ut, tex kan man sätta samman två sidor till ett A4-ark med hjälp av pstops

Man kan läsa dokumenten på skärmen med hjälp av programmen ghostscript och ghostview eller gv. Dessa program finns fritt tillgängliga för "PC, mac och Unix" på adressen http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html.

Det finns länkar till källkoden till dokumenten nedan i de fall den finns tillgänglig.

Dokumenten här kan hämtas via ftp, ftp://ftp.sslug.dk/pub/doc/psdocs/.

Denna sida uppdateras inte alltid regelbundet. Skriv till undertecknad om någon länk är felaktig!

Unix
Programmering
X / XFree86
LaTeX
GNU-program

Källkoden till dessa program kan hämtas från ftp://ftp.sunet.se/pub/gnu/. Postscriptfilerna som länkarna nedan pekar på är alla komprimerade med gzip. De har skapats från texinfo-versionen av den dokumentation som följer med källkoden. (Förmodligen finns vissa av dessa dokument i info-format i din katalog /usr/info.)

Länkar
 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring Monday, 28-Jan-2008 10:16:05 CET
Denna sidan underholds av <www_admin> .